Evid. číslo: A6590

Vyvolávací cena 3% ceny posudku!! Pásová kondenzační sušička instantních potravin Typ P3V, výrobce BEFI Choceň - odpočet DPH

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 15.03.2022 10:00:00
Aktuální čas 25.04.2024 12:52:57
Konec 29.04.2022 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 350 000 Kč
Vyvolávací cena 18 000 Kč
Aktuální cena 19 001 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 18 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 15.03.2022 10:00:00
Konec 29.04.2022 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 350 000 Kč
Vyvolávací cena 18 000 Kč
Aktuální cena 19 001 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 18 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 17012 28.04.2022 18:53 19 001 Kč

Uživatel 17011 19.03.2022 18:39 18 000 Kč

Popis

Vyvolávací cena je vč. DPH 21%. ODPOČET DPH JE MOŽNÝ!!!

Cena dle znaleckého posudku 600.000,-Kč.

Předmět prodeje:          

Zařízení na finální zpracování a balení prášku do pečiva a pekeřských ingrediencí.

Pásová kondenzační sušička instantních potravin Typ P3 V, výr.č. 6 2014

Výrobce/dodavatel: BEFI s.r.o., Choceň
Typ: P3V
Výr.č: 6/2014 RV 2014
Rozměry: 11500 x 2800 x 2500
Příkon: 38kW

Bližší popis je uveden v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 1 - Znalecký posudek.pdf

Termin konání prohlídek:          
I. termín - 25.3.2022 v 11:00 hod.             
II. termín - 21.4.2022 v 11:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je při vjezdu k objektu na adrese Dolany 683, 783 16 Dolany. GPS souřadnice: 49.6543703N, 17.3214897E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

POZOR - s ohledem na aktuální situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Místo předání: Dolany

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka LN GROUP s.r.o..

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Kupující se zavazuje převzít věci předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se svojí účastí v aukci vzdává práva z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv k předmětu prodeje z veřejných seznamů hradí kupující.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce