Evid. číslo: A6917

"Ž" ANDREJ DÚBRAVSKÝ, Stoned farmer with the rooster and overripe cherries, r. 2017, z majetku dlužníka Bc. Michal Mička

Aukce Anglická
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 20.03.2023 11:29:00
Aktuální čas 20.06.2024 05:06:29
Konec 24.05.2023 16:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 55 550 Kč
Aktuální cena 124 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 5 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti bez povinnosti zveřejnění
Aukce Anglická
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 20.03.2023 11:29:00
Konec 24.05.2023 16:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 55 550 Kč
Aktuální cena 124 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 5 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti bez povinnosti zveřejnění

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 17729 24.05.2023 16:12 124 000 Kč

Uživatel 17726 24.05.2023 16:09 122 000 Kč

Uživatel 17729 24.05.2023 16:07 120 000 Kč

Uživatel 17726 24.05.2023 16:04 118 000 Kč

Uživatel 17729 24.05.2023 16:03 112 000 Kč

Uživatel 17728 24.05.2023 16:03 110 000 Kč

Uživatel 17729 24.05.2023 16:02 108 000 Kč

Uživatel 17728 24.05.2023 16:01 106 000 Kč

Uživatel 17726 24.05.2023 16:01 104 000 Kč

Uživatel 17728 24.05.2023 16:00 102 000 Kč

Uživatel 17726 24.05.2023 16:00 100 000 Kč

Uživatel 17730 24.05.2023 15:59 98 000 Kč

Uživatel 17726 24.05.2023 15:59 96 000 Kč

Uživatel 17727 24.05.2023 15:59 94 000 Kč

Uživatel 17730 24.05.2023 15:58 92 000 Kč

Uživatel 17729 24.05.2023 15:57 90 000 Kč

Uživatel 17728 24.05.2023 15:57 82 000 Kč

Uživatel 17729 24.05.2023 15:57 80 000 Kč

Uživatel 17727 24.05.2023 15:56 72 000 Kč

Uživatel 17729 24.05.2023 15:56 70 000 Kč

Uživatel 17727 24.05.2023 15:45 67 000 Kč

Uživatel 17725 19.05.2023 10:24 65 000 Kč

Uživatel 17726 19.05.2023 09:52 62 000 Kč

Uživatel 17725 18.05.2023 09:10 60 000 Kč

Uživatel 17726 17.05.2023 22:59 58 000 Kč

Uživatel 17725 20.04.2023 11:51 56 000 Kč

Popis

Obraz Andrej Dúbravský, Stoned farmer with the rooster and overripe cherries, 2017, 100x80 cm, na zadní straně uvedeno DÚBRAVSKÝ 2017, zarámováno.

Termín prohlídek: 18.4.2023 v 10.00 a 10.5.2023 v 13.00

Místo prohlídek:  Zámecká konírna, adresa Zámek 50, Benátky nad Jizerou, parkoviště GPS: 50.2916764N, 14.8235961E. Účast na prohlídce je třeba potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na salovska@gaute.cz..


Prodej obrazu ze soukromé sbírky Bc. Michala Mičky.O autorovi:

Andrej Dúbravský, mladý slovenský výtvarník, vystudoval Vysokou školu užitého umění v Bratislavě. Několikrát vystavoval během samostatných výstav na Slovensku, u nás a v Německu. Prezentován byl také v zahraničí, například v Itálii, Francii nebo Brazílii. Je zastoupen ve sbírkách Slovenské národní galerie a pražské galerie DSC, kde vystavoval v roce 2015. Poté se vydal na dlouhé angažmá do USA.

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka Bc.Michala Mičky.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 30 dnů ode dne kdy bude odsouhlasena kupní cena insolvenčním správcem.
Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.
Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.
Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.
 
Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat;

Kupující se zavazuje převzít věci předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese kupující.
Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.
Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

PRO-23-00012

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce