Evid. číslo: A7029

"Z" PRODEJ obrazu - VLADIMÍR SKREPL, r. 1985, z majetku dlužníka Bc. Michal Mička

Aukce Anglická
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 31.05.2023 14:25:00
Aktuální čas 17.07.2024 12:50:40
Konec 27.06.2023 11:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 56 050 Kč
Aktuální cena 56 051 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 5 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti bez povinnosti zveřejnění
Aukce Anglická
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 31.05.2023 14:25:00
Konec 27.06.2023 11:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 56 050 Kč
Aktuální cena 56 051 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 5 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti bez povinnosti zveřejnění

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 17978 27.06.2023 10:55 56 051 Kč

Popis

!!! OPAKOVANÁ AUKCE -  SNÍŽENÍ CENY !!!

Obraz Vladimír Skrepl, Work on paper, 1985, 151x252 cm !

Prodej obrazu ze soukromé sbírky Bc. Michala Mičky.

Vladimír Skrepl (1955) je český malíř, autor objektů a pedagog. Je považován za jednoho z nejvlivnějších výtvarných umělců své generace. Skreplova práce se naprosto vymyká z vlivů a trendů celé české výtvarné scény. Jeho výtvarný projev je nezaměnitelný, malby jsou divoké, syrové a expresivní. Skrepl maluje intuitivně, gesticky, v jeho tazích štětcem je patrná energie fyzického pohybu.  Vladimír Skrepl vystudoval dějiny umění a etnografii na Filozofické fakultě v Brně. V 80. letech působil jako kurátor v Galerii hlavního města Prahy. Je držitelem Ceny Michala Ranného (2009) či Ceny od Jiřího Kovandy (2007). Od roku 1994 vede malířský ateliér Malba II. na AVU a lze říci, že jako pedagog nemá na poli výtvarného umění konkurenci.

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka Bc.Michala Mičky.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 30 dnů ode dne kdy bude odsouhlasena kupní cena insolvenčním správcem. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat;

Kupující se zavazuje převzít věci předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

PRO-23-00012

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce