aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3225

Zastavitelný pozemek orné půdy 4.790 m2, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 14.02.2018 17:22:00
Aktuální čas 19.12.2018 13:45:53
Konec 16.03.2018 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 814 000 Kč
Aktuální cena 814 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 40 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
uvodni.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Zastavitelný pozemek orné půdy 4.790 m2, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina

Jedná se o prodej pozemku parc.č. 2129/63 o výměře 4.790 m2, orná půda

zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 858 pro katastrální území Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem, u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina, KP Žďár nad Sázavou (dále tyto nemovité věci také jen „nemovitosti“).

Dle platného Územního plánu města Bystřice nad Pernštejnem je pozemek součástí stavební plochy změn SV = plochy sloužící k umísťování pozemků staveb výroby a skladování, které svou činností neovlivňují negativně životní prostředí a mohou být situovány v blízkosti obytné zástavby.

Pozemek orné půdy se nachází na severním okraji obce Bystřice nad Pernštejnem v okrese Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Pozemek) nedaleko rodinné zástavby. Jedná se o rovinatý pozemek, uceleného přibližně lichoběžníkového tvaru, který je v současné době nezastavěný stavbami trvalého charakteru, vyjma sloupů vzdušného vedení vysokého napětí, které vede úhlopříčně přes předmětný pozemek. Ke dni ocenění je pozemek využíván k zemědělským účelům, na kterém hospodaří společnost AGRIA Drásov, spol s r.o.

Na západní straně pozemek sousedí s obdobným zemědělským pozemkem (orná půda), určeným územním plánem pro výstavbu. Na severní straně pozemek sousedí se zemědělským pozemkem (orná půda). Na východní straně pozemek sousedí s travnatou plochou (orná půda) areálu firmy Kopecký s.r.o.. Na jižní straně pozemek sousedí s areálem čerpací stanice pohonných hmot firmy MOL Česká republika s.r.o..

Přístup z veřejné komunikace (silnice) na parc.č. 3212/1 ve vlastnictví České republiky, je z právního hlediska zajištěn na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy a to přes pozemek parc.č. 2129/6 ve vlastnictví společnosti MOL Česká republika s.r.o.. Fyzický však žádný zpevněný sjezd k pozemku není vybudován.

Předmětný pozemek není přípojkami napojen na žádné inženýrské sítě.

Celková plocha pozemku: 4.790 m2

GPS: 49°31'44.88"N, 16°15'16.49"E

Prohlídky: Pozemek je volně přístupný.

UPOZORNĚNÍ: na pozemku vázne věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch pozemku parc. č. 2129/6

UPOZORNĚNÍ: cena dosažená v aukci podléhá schválení prodávajících

UPOZORNĚNÍ: na pozemku hospodaří společnost AGRIA Drásov, spol. s r.o.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 40 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH a včetně právního servisu.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (1.000 Kč).

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2018 GAUTE, a.s.

[123]