aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5170

Zemědělská usedlost, pozemek 323 m2, Lískovec, Zlínský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gavlas Ondřej
Email ondrej.gavlas@gaute.cz
Telefon 541213390
Začátek 05.02.2020 10:09:00
Aktuální čas 24.10.2020 04:59:46
Konec 19.03.2020 13:45:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 120 000 Kč
Aktuální cena 261 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 20 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
Foto 1.jpg
 
Uživatel 578419.03.2020 13:41:46 261 000
Uživatel 1408519.03.2020 13:39:21 256 000
Uživatel 578419.03.2020 13:34:44 255 000
Uživatel 1408519.03.2020 13:34:07 252 000
Uživatel 578419.03.2020 13:31:50 251 000
Uživatel 1408519.03.2020 13:28:48 243 000
Uživatel 578419.03.2020 13:26:58 242 000
Uživatel 1408519.03.2020 13:26:39 241 000
Uživatel 578419.03.2020 13:25:40 240 000
Uživatel 1408519.03.2020 13:25:12 236 000
Uživatel 578419.03.2020 13:23:45 235 000
Uživatel 1408519.03.2020 13:22:40 233 000
Uživatel 578419.03.2020 13:19:24 232 000
Uživatel 1408519.03.2020 13:17:48 231 000
Uživatel 578419.03.2020 13:16:41 230 000
Uživatel 1408519.03.2020 13:16:18 228 000
Uživatel 578419.03.2020 13:13:22 227 000
Uživatel 1408519.03.2020 13:09:07 226 000
Uživatel 1446319.03.2020 13:06:31 225 000
Uživatel 1408519.03.2020 13:05:57 217 000
Uživatel 578419.03.2020 13:03:04 216 000
Uživatel 1446319.03.2020 13:01:21 215 000
Uživatel 1408519.03.2020 13:01:18 207 000
Uživatel 578419.03.2020 13:00:46 206 000
Uživatel 714919.03.2020 13:00:18 205 000
Uživatel 1446319.03.2020 12:59:23 199 000
Uživatel 1408519.03.2020 12:58:09 198 000
Uživatel 1446319.03.2020 12:56:41 196 000
Uživatel 714919.03.2020 12:55:48 195 000
Uživatel 1446319.03.2020 12:53:46 191 000
Uživatel 714919.03.2020 12:51:41 190 000
Uživatel 1408519.03.2020 12:51:22 176 000
Uživatel 1446319.03.2020 12:41:45 175 000
Uživatel 578419.03.2020 12:24:50 174 000
Uživatel 1408519.03.2020 12:13:39 173 000
Uživatel 578419.03.2020 12:13:04 172 000
Uživatel 1408519.03.2020 11:55:20 171 000
Uživatel 1407319.03.2020 11:50:47 170 000
Uživatel 1408519.03.2020 11:43:03 157 000
Uživatel 1407319.03.2020 11:39:05 156 000
Uživatel 1408519.03.2020 11:26:27 155 000
Uživatel 1407319.03.2020 11:25:56 152 000
Uživatel 1408519.03.2020 10:09:52 150 000
Uživatel 1407319.03.2020 09:54:58 145 000
Uživatel 1408519.03.2020 09:36:07 142 000
Uživatel 1407319.03.2020 09:29:47 141 000
Uživatel 1408519.03.2020 08:41:52 140 000
Uživatel 1407319.03.2020 08:23:58 139 000
Uživatel 1408518.03.2020 17:46:38 138 000
Uživatel 1407318.03.2020 16:29:55 137 000
Uživatel 1408514.03.2020 08:39:00 136 000
Uživatel 1407313.03.2020 15:16:00 135 000
Uživatel 1408507.03.2020 19:06:48 130 000
Uživatel 1408006.03.2020 10:56:34 120 000
Popis:

Zemědělská usedlost, pozemek 323 m2, Lískovec, Zlínský kraj 

Významně snížená vyvolávací cena v opakované aukci! 


Jedná se o zemědělskou usedlost, která se nachází v intravilánu vesnice Lískovec cca 2 km od centra obce Koryčany. Přístup k nemovitosti je po zpevněné obecní cestě. Zemědělská usedlost je skládá ze dvou částí, a to rodinného domu a hospodářského stavení.

Rodinný dům č. p. 64 má jedno nadzemní podlaží. Dispozice rodinného domu jsou dva obytné pokoje. Vchod do objektu je z čelní strany, přes průjezd. Po vchodu železnými vraty do průjezdu se po levé straně nachází obytný rodinný dům, ve kterém jsou dva průchozí pokoje, koupelna a špajz. V domě není provedena kanalizace. Připojení k plynu také není, ovšem přípojka se nachází před domem. Přívod vody ze studny. Kuchyňská linka se v domě nenachází. Topení je lokální na tuhá paliva (pec). Okna stará dřevěná dvojitá, podlaha dřevěná prkenná, v koupelně dlažba. Užitná plocha rodinného domu je cca 42 m².

Vedle vchodu do rodinného domu je přístavek, který se používá jako dřevník. V průjezdu po pravé straně se nachází druhá část domu, která slouží jako hospodářské stavení. První místnost je v poměrně obytném stavu, nejspíš sloužila jako pokoj pro služebnictvo. Za ní se nachází dvě technické místnosti (dílny), suché WC a stodola.

Sítě: voda z vl. studny, plynová přípojka před domem, napojitelnost na el.en. nebylo možné ověřit, dle územního plánu obce se trafostanice nachází cca 90 m od domu

Adresa: Lískovec 64, 768 05 Koryčany
GPS: 49°07'26.23"N, 17°10'50.78"E

Prohlídky: Z důvodu nesoučinnosti insolvenční dlužnice je nemovitost zpeněžována bez možnosti provedení prohlídky.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 13.12.2017: 350.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSBR 40 INS 13558/2018

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván matkou dlužnice. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]