Dražby pozemků Janata Property Investment Group s.r.o.

Tisková zpráva GAUTE, a.s.


Klientům v kauze Growing Way svítá naděje na vrácení dalších peněz. Uspokojení téměř čtyř tisíců drobných investorů, kteří svěřili investiční společnosti Ondřeje Janaty peníze, zvýší výtěžek ze dvou veřejných dražeb realizovaných aukční společností GAUTE a.s.

V Brně dne 19.12.2023:
Společnost GAUTE, a.s., vlastník a provozovatel aukčního webu www.verejnedrazby.cz, byla v rámci insolvenčního řízení společnosti Janata Property Investment Group s.r.o. pověřena zpeněžením dvou souborů pozemků z její majetkové podstaty.

„Pozemky v Kvasinách budou prodávány ve dvou veřejných dražbách, které budou probíhat dne 31.1.2024 elektronicky na aukčním webu naší společnosti www.verejnedrazby.cz. Vyvolávací ceny byly stanoveny ve výši cen určených znaleckým posudkem. Veřejná dražba je jednou z možností, jak lze zpeněžit majetkovou podstatu. Rozhodnutí o prodeji pozemků touto formou bylo učiněno v souladu s platnými právními předpisy na základě rozhodnutí insolvenčního správce a věřitelů. Cílem je zabezpečit férový a transparentní prodej a co nejvíce uspokojit věřitele,“ vysvětluje Petr Stejskal z GAUTE a.s. .

V první veřejné dražbě budou prodávány stavební pozemky s jižní orientací o celkové výměře 13.371 m2, které jsou připraveny k výstavbě 10 rodinných domů a obslužné komunikace. Dražba proběhne na https:/www.verejnedrazby.cz/A7074

Předmětem druhé veřejné dražby jsou pozemky o výměře 32.679 m2, taktéž v Kvasinách. Tyto pozemky leží na stabilizované nestavební ploše NZ – plochy zemědělské a navazují na stabilizovanou plochu stavební OM - plochy občanského vybavení. Druhá dražba proběhne na https:/www.verejnedrazby.cz/A7080

„Pozemky v Kvasinách u Rychnova nad Kněžnou jsou, díky své poloze v dosahu klíčového závodu automobilky Škody Auto, velmi zajímavé a na realitním trhu žádané,“ dodává Petr Stejskal.

Janata Property Investment Group, jejíž majetek teď směřuje do veřejné dražby, si v roce 2021 půjčila od spřízněné brokerské společnosti Growing Way 12,5 milionu korun na nákup pozemků. Ty připravila na výstavbu rodinných domů a od zájemců o parcely vybrala rezervační zálohy. V lednu 2022 parcely zajistila policie. O rok později na sebe společnost Janata Property Investment Group podala insolvenční návrh a Krajský soud v Hradci Králové s firmou ihned zahájil insolvenční řízení.

Majitel společnosti Growing Way, Ondřej Janata, čelí obvinění z podvodu. Growing Way měla zhodnocovat vklady v tzv. garážovém fondu, bez regulace ČNB. Podle policie vylákala prostřednictvím nabídky investic z více než 4 000 lidí celkem 1,5 miliardy korun. Pro podezření, že fond fungoval na základě Ponziho schématu, známého i jako letadlo či pyramida, bylo v září 2021 zahájeno policejní vyšetřování. Následně městský soud v Praze rozhodl o insolvenci a poslal tuto společnost do konkurzu.


Další informace obdržíte:
GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, Petr Stejskal, tel. + 420 739 003 015 e-mail: stejskal@gaute.cz, případně na www.verejnedrazby.cz

Insolvenční správce: Mgr. Eva Plačková, email: plackova.ins@email.cz

19.12.2023 09:37

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce