aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3114

3. KOLO VŘ - Prodej výrobního a skladového areálu s administrativou VČETNĚ MOVITÝCH VĚCÍ - Pardubice - PROKOP INVEST a.s.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 15.12.2017 12:00:00
Aktuální čas 31.03.2023 04:13:59
Konec 15.12.2017 13:05:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 50 000 Kč
Max. příhoz 10 000 000 Kč
Vyvolávací cena 29 100 000 Kč
Aktuální cena 33 500 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 2 500 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
1.jpg
 
Uživatel 946615.12.2017 12:59:5033 500 000
Uživatel 944615.12.2017 12:57:5433 400 000
Uživatel 946615.12.2017 12:53:3333 300 000
Uživatel 944615.12.2017 12:52:1533 200 000
Uživatel 946615.12.2017 12:51:3533 100 000
Uživatel 944615.12.2017 12:50:4233 000 000
Uživatel 946615.12.2017 12:49:5832 800 000
Uživatel 944615.12.2017 12:49:3332 700 000
Uživatel 946615.12.2017 12:44:3132 600 000
Uživatel 944615.12.2017 12:41:3432 500 000
Uživatel 946615.12.2017 12:40:3032 000 000
Uživatel 944615.12.2017 12:39:3731 900 000
Uživatel 946615.12.2017 12:39:1131 400 000
Uživatel 944615.12.2017 12:34:3831 300 000
Uživatel 946615.12.2017 12:29:0031 100 000
Uživatel 944615.12.2017 12:27:0231 000 000
Uživatel 942115.12.2017 12:25:5530 100 000
Uživatel 946615.12.2017 12:25:4330 050 000
Uživatel 944615.12.2017 12:24:3730 000 000
Uživatel 943415.12.2017 12:21:5529 750 000
Uživatel 942115.12.2017 12:20:5229 700 000
Uživatel 942915.12.2017 12:17:2929 650 000
Uživatel 942115.12.2017 12:15:5329 600 000
Uživatel 944615.12.2017 12:13:0429 550 000
Uživatel 942115.12.2017 12:12:1029 500 000
Uživatel 944615.12.2017 12:11:1629 450 000
Uživatel 946615.12.2017 12:09:5029 400 000
Uživatel 944615.12.2017 12:03:2029 300 000
Uživatel 942115.12.2017 12:02:0729 200 000
Popis:
3.KOLO výběrového řízení na prodej výrobně skladového areálu včetně movitých věcí, z majetku dlužníka PROKOP INVEST a.s.. Toto 3. kolo výběrového řízení konané formou anglické aukce navazuje na výběrové řízení ev.č. A3125 a je určeno výhradně pro zájemce, kteří řádně splnili podmínky výběrového řízení ev.č. A3125 a jejichž nabídka se ve druhém kole výběrového řízení ev.č. A3125 umístila na 1.-5. místě. Toto 3. kolo výběrového řízení se řídí ZVLÁŠTNÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A3125, které jsou zveřejněny v příloze této aukce.

Areál se nachází v průmyslové zóně, při ulici Dělnická, v Pardubicích, s dobrou dopravní dostupností. Celková plocha pozemků činí 18.152m2. Předmětem prodeje jsou rovněž movité věci jež tvoří stroje a zařízení, vozidla a další movitý majetek sepsaný do majetkové podstaty.

Předmět prodeje tvoří:
VĚCI NEMOVITÉ:
- parcela č.st. 67 o výměře 884m2, zastavěná plocha a nádvoří; součástí pozemku je stavba č.p. 35, zp.využití průmyslový objekt, v části obce Drozdice
- parcela č.st. 69 o výměře 99m2, zastavěná plocha a nádvoří; součástí pozemku je stavba bez č.p./č.e., zp.využití průmyslový objekt
- parcela č.st. 71 o výměře 153m2, zastavěná plocha a nádvoří; součástí pozemku je stavba bez č.p./č.e., zp.využití průmyslový objekt
- parcela č.st. 72 o výměře 2.905m2, zastavěná plocha a nádvoří
- parcela č.144/42 o výměře 66m2, orná půda
- parcela č.144/43 o výměře 382m2, orná půda
- parcela č.144/48 o výměře 708m2, ostatní plocha, manipulační plocha
- parcela č.144/50 o výměře 60m2, ostatní plocha, manipulační plocha
- parcela č.144/51 o výměře 11m2, ostatní plocha, manipulační plocha
- parcela č.144/53 o výměře 155m2, ostatní plocha, manipulační plocha
- parcela č.144/162 o výměře 3.773m2, ostatní plocha, manipulační plocha
- parcela č.144/163 o výměře 624m2, ostatní plocha, manipulační plocha
- parcela č.144/164 o výměře 1.088m2, ostatní plocha, manipulační plocha
- parcela č.379 o výměře 19m2, ostatní plocha, jiná plocha
- parcela č.385/2 o výměře 5m2, ostatní plocha, jiná plocha
- parcela č.386 o výměře 207m2, ostatní plocha, manipulační plocha
vše výše uvedené zapsané na LV č. 907 pro katastrální území Drozdice, obec Pardubice, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, KP Pardubice
a
- parcela č.st. 1219 o výměře 4.221m2, zastavěná plocha a nádvoří
- parcela č.st. 1220 o výměře 84m2, zastavěná plocha a nádvoří
- parcela č. 495/3 o výměře 14m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
- parcela č. 495/4 o výměře 47m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
- parcela č. 495/5 o výměře 46m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
- parcela č. 495/6 o výměře 147m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
- parcela č. 495/7 o výměře 47m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
- parcela č. 495/8 o výměře 63m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
- parcela č. 495/10 o výměře 535m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
- parcela č. 495/11 o výměře 1.809m2, ostatní plocha, manipulační plocha
- budova bez č.p./č.e., zp.využití průmyslový objekt, postavená na pozemku parc.č. st. 1219 pro k.ú. Pardubičky, obec Pardubice a st. 72 pro k.ú. Drozdice, obec Pardubice
- budova bez č.p./č.e., zp.využití průmyslový objekt, postavená na pozemku parc.č. st. 1220 a st. 1221
vše výše uvedené zapsané na LV č. 12971 pro katastrální území Pardubičky, obec Pardubice, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, KP Pardubice,

Součástí výše uvedených nemovitých jsou taktéž mostové jeřáby:

Inv.číslo

Název

60006

Zvedací zařízení otočný jeřáb          

60007

Zvedací zařízení ruční mostový jeřáb   

60008

Zvedací zařízení elektr mostový jeřáb  

60009

Zvedací zařízení elektr Mostový jeřáb  

60010

Zvedací zařízení el. Mostový jeřáb     

60011

Zvedací zařízení el. Mostový jeřáb     

60012

Zvedací zařízení el. Mostový jeřáb      

60013

Zvedací zařízení el. Mostový jeřáb     

60014

Zvedací zařízení sloupový otočný jeřáb 

60015

Zvedací zařízení otočný jeřáb          

60016

Zvedací zařízení motorový ruční jeřáb  

60017

Zvedací zařízení mostový jeřáb         

60018

Zvedací zařízení ruční mostový jeřáb   

60019

Zvedací zařízení otočný jeřáb          


Dále předmět prodeje tvoří:
VĚCI MOVITÉ – hmotné i nehmotné, zapsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 27.6.2017 pod položkami „2-11“ (viz. dokument KSPA 56 INS 2231/2017-B-11)

2 - Investiční majetek
3 - Sklad přípravků
4 - Sklad materiálu
5 - Sklad nářadí
6 - Hotové výrobky
7 - Modelová zařízení
8 - Drobný majetek
9 - Rozpracovaná výroba
9- GLOBD
9- MONTD
10 - Inventura účtů 121101 a 121103
11 - Inventura účtů třída 0 skupina 01 až 08
Přesný položkový soupis movitých věcí je uveden v přiloženém souboru - Soupis movitých věcí.xlsx

Areál PROKOP INVEST a.s. se sestává z:
- administrativní budova, vrátnice, přístavek soc. zařízení, provozně skladová a výrobní hala, objekt se zpevněnou plochou. Areál se nachází na rozmezí dvou katastrálních území - Drozdice a Pardubičky. 

Administrativní hala má jedno podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží, přičemž podzemní podlaží je konstruováno jako atomový kryt a obsahuje sklad, archív a rozvodnu nízkého napětí. Přízemí slouží jako jídelna a šatny pro personál, dále je zde zasedací místnost. Druhé a třetí nadzemní podlaží slouží  jako kancelářské prostory - 2.NP je rozděleno na 11 kanceláří, 3.NP je rozděleno na 14 kanceláří.
Užitná plocha všech podlaží: 1.463m2

Provozně skladová a výrobní hala je rozdělena na sklad expedice, expedice, dělírna, centrální sklad, velká obrobna, malá obrobna, lakovna, zámečnický provoz, údržba strojů, nástorjárna, výdejna, ostřírna, rozvodna vysokého napětí, rozvodna nízkého napětí a sociální zařízení vč. šaten. Vytápění je v halách teplovzdušnými agregáty a soc.části radiátory ÚT. Hala obsahuje mostové jeřáby, které jsou v každé lodi haly.
Světlá výška haly: 10m, zastavěná plocha 7.000m2

Výměry pozemků podle druhu:
zastavěná plocha a nádvoří: 8.346m2
ostatní plocha: 9.358m2
orná půda: 448m2

Celková podlahová plocha budov, skladů a výrobních: cca 8.758m2

Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku nemovitých věcí - Příloha č. 2a - Znalecký posudek nemovité věci.pdf.

Předmětem prodeje jsou rovněž movité věci sepsané v majetkové podstatě dlužníka. Přesný položkový soupis movitých věcí je uveden v přiloženém souboru - Soupis movitých věcí.xlsx

Cena obvyklá nemovitých věcí dle znaleckého posudku ze dne 28.7.2017: 23,000.000,-Kč.
Cena obvyklá movitých věcí dle znaleckého posudku ze dne 19.9.2017: 5,947.800,-Kč.

Termíny:
Termín složení kauce: do 13.12.2017 do 15:00
Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 14.12.2017 ve 13:00
Termín konání samostatné anglické aukce (3.kolo)*: 15.12.2017 ve 12:00.

Kauce: 2,500.000 Kč.

*samostatné anglické aukce (tzv. třetího kola tohoto VŘ) se mohou účastnit zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole výběrového řízení ev.č. A3125 umístila na prvním až pátém místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola a tato částka bude vyvolávací cenou v tzv. třetím kole, tj. v samostatné anglické aukci.

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka PROKOP INVEST a.s.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení prodávajícím - insolvenčním správcem, zajištěným věřitelem a věřitelským výborem. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky kupní ceny.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]