aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6479

Administrativní a skladovací areál - sklady 1.066m2, administrativa 162m2, pozemky 2.731m2 - Bruntál, Moravskoslezský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 10.12.2021 10:00:00
Aktuální čas 28.06.2022 21:03:07
Konec 1.kola 02.02.2022 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6479
čas předložení návrhů 2.kola do 03.02.2022 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 03.02.2022 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 5 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 500 000 Kč
Dosažená cena 6 252 000  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
kat mapa sat1.jpg
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 6,252.000,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 5,651.000,- Kč

Výběrové řízení na prodej areálu tvořeného sklady a administrativní budovou z majetku dlužníka LIGA, o.p.s.. Areál má dobrou dopravní dostupnost, nachází se ve městě Bruntál. Areál napojen na elektřinu, vodu a kanalizaci. Má dostatečné pozemkové zázemí. Celková plocha skladů činí cca 1.066m2. Plocha administrativní budovy činí 162m2. Celková plocha pozemků činí 2.731m2.
 
Miminální požadovaná cena činí 85% ceny dle znaleckého posudku!! 
 
 
Areál se nachází v okrajové části města v areálu bývalých kasáren. Sestává z objektu č.p.1915, ve kterém se nachází šatny a zázemí pro zaměstnance s WC a sprchami. Na tento objekt navazuje administrativní část, ze které lze vstoupit do skladového objektu. V zadní části pozemku se nachází další budova, užívaná jako sklad. Veškeré pozemky se nacházejí ve funkčním celku.

Budova č.p.1915 na pozemku p.č. 3621/80 je přízemní, nepodsklepený. Je zděný, střecha je pultová, krytina je z plechu, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenná dvouvrstvá, v horším stavu. Okna jsou dřevěná a plastová, vnitřní dveře náplňové. Podlahy jsou z PVC a dlažby. WC splachovací, sprchové kouty. Vytápění je ústředníteplá voda je z boileru.

Administrativní část se nachází na pozemku p.č. 4671. Jde o zděnou dvoupodlažní budovu. Střecha je sklonitá, krytina je plechová, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenná hladká, okna jsou plastová, vnitřní dveře náplňové, schody jsou kovové s dřevěnými nášlapy. Podlahy jsou z dlažby a laminátu. WC je splachovací, vytápění ústřední.

Skladovací hala se nachází na pozemku p.č. 4671. Je přízemní, ocelová s vyzdívkami, střecha je sedlová, krytina plechová, bleskosvod je instalován. Okna jsou kovová jednoduchá, podlahy z betonu, vytápění je zajištěno teplovzdušnými agregáty.

Budova na pozemku p.č.3621/79je přízemní, nepodsklepená, zděná, pultovou střechou. Krytina je plechová, bleskosvod není, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenná hladká, okna jsou plastová, vrata jsou rolovací.

Ke skladovací hale je provedena ocelová přízemní přístavba. Přístavba je bez základů, bez vybavení.
 
Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Termin konání prohlídek:
I. termín - 20.1.2022 ve 12:00 hod.
II. termín - 25.1.2022 ve 12:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: u vstupu do areálu - Jezdecká 1915/21, 792 01 Bruntál. GPS souřadnice: 49.9925467N, 17.4483414E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.
 
POZOR - s ohledem na aktuální situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.
 
Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A6479, minimální požadovaná cena ve VŘ: 5,000.000,-Kč.

Termíny: Termín složení jistiny: do 2.2.2022 do 18:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 3.2.2022 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 3.2.2022 do 15:00.

Kauce: 500.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka LIGA, o.p.s.


Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. 3621/80 o výměře 46m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1915, část obce Bruntál, jiná stavba,
- pozemek parc.č. 3621/79 o výměře 122m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. /č.e., jiná stavba,
- pozemek parc.č. 4671 o výměře 974m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. /č.e., jiná stavba,
- pozemek parc.č. 3621/34 o výměře 1.007m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 3621/78 o výměře 582m2, ostatní plocha,
vše zapsáno na LV č. 6191, k.ú. Bruntál-město, obec Bruntál, KÚ pro Moravskoslezský kraj, KP Bruntál.


Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

 
Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
 
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]