aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4962

Areál "PLESNÁ", plochy pro výrobu a skladování celkem 1275m² administrativní část 742 m², pozemky celkem 3808 m², obec Plesná

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 15.01.2020 16:01:00
Aktuální čas 06.08.2020 09:11:16
Konec 17.01.2020 16:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 500 000 Kč
Vyvolávací cena 8 400 000 Kč
Aktuální cena 8 400 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 420 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_20190925_130947.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Areál "PLESNÁ", plochy pro výrobu a skladování celkem 1275m² administrativní část 742 m², pozemky celkem 3808 m², obec Plesná


Souhrn výměr areál „PLESNÁ“

užitná plocha

kancelářské plochy

742,90 m2

skladování + výroba

1274,26 m2

vrátnice

14,33 m2

pozemky celkem

3808 m2

podrobné informace o výměrách jednotlivých budov a podrobné informace o předmětu prodeje ke stažení pod textem v dokumentu A4962 INFORMAČNÍ MEMORANDUM_areál kú Plesná.pdf a ve znaleckém posudku


Areál je prostý nájemních vztahů.


Areál se nachází v zastavěné části obce Plesná. Areál je dosažitelný po zpevněné komunikaci. Přístup je bezproblémový po místní komunikaci, která je ve vlastnictví města Plesná. Areál byl využíván k výrobě především porcelánových výrobků a procesů s výrobou spojených.

 

Pozemek a stavby na něm postavené lze napojit na veškeré inženýrské sítě v obci. Vzhledem k energetické náročnosti bývalého provozu byl zřízen na pozemku transformátor 22kV/0,4kV.

 

Pozemky vedené na LV 507 jsou zastavěné z velké části budovami provozu, ostatní slouží jako manipulační a skladové plochy. Areál je oplocen pouze z východní strany z ulice Dlouhá. Ze západní strany přiléhá ke sportovnímu areálu (fotbalové hřiště), od kterého je oddělen terénní hranou a srázem.

 

Soubor nemovitých věcí sestává z rekonstruované administrativní budovy č. p. 389, výrobní haly I, dokončené v roce 1991 s elektrickými vypalovacími pecemi, nové skladové haly II, postavené v roce 1996, staršího přízemního domku s garáží a vedlejší stavby vrátnice. Příslušenství je tvořeno venkovními úpravami, tj. přípojky, oplocení, zpevněné plochy atd. Nemovitost se prodává bez technologického vybavení.


UPOZORNĚNÍ!!!


Podle čl. I. odst.5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci provozovatelem požadováno uzavření smlouvy o složení kauce, jejíž součástí je i odsouhlasení znění vzoru kupní smlouvy a dále vlastní složení kauce ve výši 420.000,- Kč nejpozději do 15.1.2020 16:00 na účet č. 3232291349/0800, variabilní symbol ičo/rč účastníka aukce, specifický symbol 4962


Smlouvu o složení kauce je třeba prokazatelně doručit na adresu společnosti GAUTE doručení do 15.11.2019 16:00 na adresu recepce společnosti GAUTE, a. s., 5. patro, Lidická 26, 602 00 Brno  


Smlouvu o složení kauce na vyžádání zašle Mgr. Luboš Macháček (605341674, machacek@gaute.cz)

Kupní smlouva musí být podepsána do 45 dní od vyhlášení vítěze aukce

Kupní cena musí být uhrazena  nejpozději při podpisu kupní smlouvy

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení společnosti MORITZ ZDEKAUER 1810 s.r.o.   u vedeného u Krajského soudu v Plzni  sp. zn.  KSPL 58 INS 17310 / 2018

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.

Konečná cena dosažená v aukci podléhá odsouhlasení insolvenčního správce


Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]