aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4960

Byt 2+1 v 1.NP, užitná plocha 49 m2, Nejdek, Karlovarský kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 11.05.2020 13:30:00
Aktuální čas 04.06.2020 06:44:09
Konec 23.06.2020 13:30:00
Zbývá 19 dni 6 hodin
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 315 000 Kč
Aktuální cena 320 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
FOTO 1.jpg
 
Uživatel 1473328.05.2020 20:41:03 320 000
Popis:

Byt 2+1 v 1.NP, Užitná plocha 49 m2, Nejdek, Karlovarský kraj   

Byt 2+1 je umístěn ve prvním nadzemním podlaží a je standardně původně vybavený. Kuchyně, koupelna a WC jsou původně vybaveny. Okna jsou plastová. Podlahy dřevěné a dlážděné.  K bytu přísluší dva sklepní prostory o výměře 11 m2 a komora v mezipatře o výměře 7,6 m2.

Sítě: voda, el. energie, kanalizace, plyn, topení plynovými kamny

Dispozice: 3x pokoj, předsíň, kuchyně, koupelna s WC

Popis bytu: Omítky štukové, dveře rámové, okna plastová, podlahy dřevěné a z dlažeb, topení plynovými kamny, ohřev vody v bojleru, hygienické vybavení standardní (umyvadlo, WC, vana), plynový sporák.

Popis domu: Základy domu jsou bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, stropy s rovnými podhledy, střecha sedlová s krytinou z hliníkových šablon, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, úpravy vnějších povrchů – štukové omítky, schody kamenné, elektroinstalace světelná a třífázová, vnitřní kanalizace ze všech hygienických zařízení, rozvod studené vody.

Dům byl postaven dle podkladů v roce 1910, je průměrně udržovaný , podzemí je vlhké, fasádní omítky zadní strany částečně narušené. Byt je průměrně udržovaný, mimo výměnu oken bez modernizací, hygienické vybavení dožité.

Adresa: Náměstí Karla IV. 160, 362 21 Nejdek

GPS: 50.3245056N, 12.7321681E

Prohlídky:
4.6.2020 - 16:00 (bude upřesněno)
11.6.2020 - 16:00
18.6.2020 - 16:00

V případě zájmu o prohlídku je nutné ohlásit požadovaný termín prohlídky alespoň 2 dny předem na mail: novakova@gaute.cz.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 26.06.2017: 420.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSPL 51 INS 13029 / 2016 a KSPL 65 INS 9154 / 2015

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníky, kteří jsou vlastníky zapsanými v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.

UPOZORNĚNÍ: Nemovitost se nachází v záplavové zóně oblasti 3. stupně.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]