aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5528

Byt 3+1, podlahová plocha 49 m2, Loučovice č.p. 144, okr. Český Krumlov

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 02.09.2020 09:00:00
Aktuální čas 31.10.2020 08:01:30
Konec 20.10.2020 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 502 670 Kč
Aktuální cena 502 670 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
2.jpg
 
Uživatel 590020.10.2020 11:55:00 502 670
Popis:
Prodej bytu 3+1, podlahová plocha s příslušenstvím 48,52 m2, Loučovice č.p. 144, okr. Český Krumlov

Byt 3+1 je umístěn ve 2.NP a je standardně vybavený. Byt se skládá z následujících místností:
- kuchyně o podlahové ploše 3,86 m2
- pokoj o podlahové ploše 13,72 m2
- pokoj o podlahové ploše 8,84 m2
- pokoj o podlahové ploše 13,65 m2 m2
- předsíň o podlahové ploše 4,07 m2
- koupelna s toaletou o podlahové ploše 0,85 m2
- sklepní kóje o podlahové ploše 1,26 m2

Dispozice domu: Vstup do domu je ze severní strany do 1.NP do zádveří a chodby se schodištěm.
Vybavení jednotky: míchací baterie, boiler, vana, WC mísa s nádrží a splachovačem
Nosná konstrukce: montovaná, dřevěná kostra oboustranné opláštění
Vnější povrchy: vápenocementové hrubé
Střecha: sklonitá
Schodiště: betonové
Střešní krytina: pálené tašky
Oplechování: parapety, žlaby, svody z pozinkovaného plechu
Bleskosvod: instalován
Napojení na přípojky: elektro, voda, kanalizace

Znalecký posudek naleznete níže na této stránce v sekci "Přiložené soubory".

Adresa: Loučovice č.p. 144, okr. Český Krumlov
GPS: 48.6212819N, 14.2496744E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSCB 46 INS 809 / 2019


UPOZORNĚNÍ: Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru).
UPOZORNĚNÍ: Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníky. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.
UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 45 dní ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.
UPOZORNĚNÍ: Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.
UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (max. 4.000,- Kč).
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
UPOZORNĚNÍ: Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
UPOZORNĚNÍ: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]