aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4655

Byt 3+kk, lodžie, garážové stání, ul. Smíchovská, Praha 5 - Stodůlky, kraj Hlavní město Praha

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 10.09.2019 13:29:00
Aktuální čas 20.09.2020 06:19:41
Konec 15.11.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 4 900 000 Kč
Aktuální cena 4 900 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
2.jpg
 
Uživatel 1341615.11.2019 09:40:164 900 000
Popis:

Byt 3+kk, 90 m2, lodžie, garážové stání, ul. Smíchovská, Praha 5, kraj Hlavní město Praha

Prohlídka proběhne dne 25.10.2019 ve 12:00 hod. Účast je potřeba potvrdit na kozlanska@gaute.cz alespoň 48 hod. předem.

Nájemní smlouva k nahlédnutí v přiložených souborech. Nájemce je povinen hradit každý měsíc poplatky za užívání bytu a zálohy na energie k rukám pronajímatele, v opačném případě by se jednalo o hrubé porušení nájemní smlouvy.

Bytová jednotka 3+kk s lodžií se nachází ve 3. nadzemním podlaží zděného bytového domu. Byt je prodáván společně s garážovým stáním. Podlahy dřevěné plovoucí a keramické dlažby, okna dřevěná EURO. Vytápění ústřední teplovodní centrální s radiátory v místnostech. K bytu přísluší sklepní kóje v 1. PP. Bytový dům byl postaven v roce 2011.

Sítě: voda, el. en., kanalizace

Dispozice: předsíň 3,12 m2, obývací pokoj 29,11 m2, kuchyně 5,75 m2, pokoj 22,65 m2, pokoj 15,46 m2, chodba 5,73 m2, WC 1,89 m2, koupelna 5,75 m2

Užitná plocha bytové jednotky: 89,46 m2 + lodžie 4,53 m2 + sklepní kóje 1,7 m2

Adresa: Smíchovská 2737/96, 155 00 Praha 5

GPS: 50°02'19.38"N, 14°19'38.42"E

Prohlídky: Možné po předchozí domluvě s makléřem.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku Ing. Milana Kroupy ze dne 15.10.2018: 7.000.000 Kč - ve znaleckém posudku není zohledněn trvající nájemní vztah s předplaceným nájemným do roku 2026.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: MSPH 94 INS 1519/2018

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván nájemníkem s předplaceným nájemným do 31.3.2026, a to na základě nájemního vztahu založeného nájemní smlouvou ze dne 20.9.2013 mezi dlužníkem coby pronajímatelem a panem Zviadi Lipartelianim, existenci nájemního vztahu insolvenční správce rozporuje.

UPOZORNĚNÍ: Na podíl na nebytové jednotce č. 2737/2, garáž, se dle současné právní úpravy vztahují předkupní práva spoluvlastníků nebytové jednotky.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 (třicet) dnů ode dne udělení souhlasu insolvenčního správce s cenou dosaženou v aukci. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]