aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5089

CENA SNÍŽENA NA 41% POSUDKU - Provozně skladovací areál - kanceláře a sklady - užitná plocha 239m2, pozemek 621m2, Litoměřice

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 03.12.2019 10:00:00
Aktuální čas 12.08.2020 14:28:01
Konec 27.02.2020 14:45:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 700 000 Kč
Vyvolávací cena 1 200 000 Kč
Aktuální cena 3 450 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
3.jpg
 
Uživatel 1415227.02.2020 14:42:523 450 000
Uživatel 1401427.02.2020 14:40:253 405 000
Uživatel 1399327.02.2020 14:39:533 400 000
Uživatel 1401427.02.2020 14:39:453 365 000
Uživatel 1415227.02.2020 14:37:523 360 000
Uživatel 1399327.02.2020 14:33:553 355 000
Uživatel 1401427.02.2020 14:29:373 350 000
Uživatel 1415227.02.2020 14:27:553 310 000
Uživatel 1401427.02.2020 14:24:393 300 000
Uživatel 1415227.02.2020 14:22:543 285 000
Uživatel 1399327.02.2020 14:19:563 270 000
Uživatel 1415227.02.2020 14:17:543 250 000
Uživatel 1399327.02.2020 14:13:213 200 000
Uživatel 1415227.02.2020 14:12:543 100 000
Uživatel 1399327.02.2020 14:08:573 000 000
Uživatel 1415227.02.2020 14:08:152 910 000
Uživatel 1399327.02.2020 14:03:312 900 000
Uživatel 1415227.02.2020 14:02:562 830 000
Uživatel 1399327.02.2020 14:02:172 800 000
Uživatel 1417227.02.2020 14:01:512 710 000
Uživatel 1399327.02.2020 14:00:282 700 000
Uživatel 1417227.02.2020 13:59:552 610 000
Uživatel 1399327.02.2020 13:58:252 600 000
Uživatel 1415227.02.2020 13:57:562 500 000
Uživatel 1399327.02.2020 13:57:252 400 000
Uživatel 1415227.02.2020 13:57:082 300 000
Uživatel 1399327.02.2020 13:56:212 250 000
Uživatel 1415227.02.2020 13:55:092 200 000
Uživatel 1401427.02.2020 13:50:512 160 000
Uživatel 1416627.02.2020 13:50:432 155 000
Uživatel 1415227.02.2020 13:47:082 150 000
Uživatel 1421227.02.2020 13:31:342 125 000
Uživatel 1417227.02.2020 13:16:392 120 000
Uživatel 867427.02.2020 13:13:502 100 000
Uživatel 1417227.02.2020 12:42:352 000 000
Uživatel 1376327.02.2020 12:39:451 990 000
Uživatel 1415227.02.2020 11:29:471 950 000
Uživatel 1389927.02.2020 11:29:221 910 000
Uživatel 1376327.02.2020 11:16:001 900 000
Uživatel 1415227.02.2020 08:26:081 830 000
Uživatel 1417227.02.2020 07:54:481 810 000
Uživatel 1415227.02.2020 06:10:001 800 000
Uživatel 349426.02.2020 22:13:231 765 432
Uživatel 1415226.02.2020 18:05:111 750 000
Uživatel 1417226.02.2020 15:02:141 700 000
Uživatel 349426.02.2020 09:24:201 666 666
Uživatel 1376325.02.2020 18:01:001 600 000
Uživatel 1415225.02.2020 16:38:121 553 147
Uživatel 349421.02.2020 15:58:421 523 147
Uživatel 1399318.02.2020 18:54:181 210 000
Popis:
Opakovaný prodej provozně skladovacího areálu z majetku dlužníka BUILDING-LT s.r.o..  POŽADOVANÁ CENA BYLA VÝRAZNĚ SNÍŽENA - NYNÍ ČINÍ 41% ZNALECKÉHO POSUDKU.

Areál má dobrou dopravní dostupnost, nachází se v Litoměřicích, při ulici Marie Pomocné. Areál je v dobrém stavebně technickém stavu, po částečné rekonstrukci z roku 2003. Je napojen na všechny sítě mimo plynu a má dostatečné pozemkové zázemí. Celková užitná plocha budov činí 239m2. Celková plocha pozemků činí 621m2.

Areál se sestává z:
a) administrativní budova č.p. 309 – užitná plocha 239m2
b) garáž - zastavěná plocha 23m2
c) přístřešek - zastavěná plocha 70m

Popis jednotlivých staveb:
a) Administrativní budova č.p. 309 
Dvoupodlažní samostatně stojící zděná budova s půdním prostorem s možností vybudování účelově využitelného podkroví. Stavba byla využívána jako sídlo stavební firmy (kanceláře a sklady se soc.zázemím). V roce 2003 byla provedena rekonstrukce budovy.

Dispozice:
1.NP
- dílna - 17,9m2
- sklad I - 23,6m2
- sklad II - 22,1m2
- sklad III - 26,9m2
- chodba - 8,85m2
- umývárna s WC - 3m2
- kancelář - 23,8m2
- tech.místnost - 5,3m2

2.NP
- kancelář I - 15,06m2
- kancelář II - 11,1m2
- kancelář III - 24,7m2
- zasedací místnost - 18,29m2
- zádveří 2,1m2
- chodba 17,8m2
- WC M, WC Ž 10,29m2
- kuchyňka 7,85m2

b) Garáž
Stavba garáže není zapsána v KN. Objekt byl postaven v roce 2003. Konstrukční výška 3,5m.

c) Přístřešek
Kompletně zrekonstruovaný v roce 2003. Konstrukční výška 2,3m.

Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a výměry včetně právních a faktických vad předmětu prodeje je blíže popsán ve znaleckém posudku, který je uveřejněný v Příloze č. 2 - Znalecký posudek. U stavby č.p. 309 existuje nesoulad mezi způsobem využití uvedeným v katastru nemovitostí (bydlení) a skutečným způsobem využití (administrativní budova). Rovněž zákres stavby v katastrální mapě neodpovídá skutečnému stavu. Přístavba garáže není evidována v dokumentech v katastru nemovitostí a svojí jižní částí je postavena na pozemku jiného vlastníka. Rovněž stavba skladovacího přístřešku na pozemku parc.č. 4049/41 ve vlastnictví České republiky není evidována v katastru nemovitostí.

Termin konání prohlídek:
I. termín - 28.1.2020 v 10:00 hod.
II. termín - 11.2.2020 v 10:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Marie Pomocné 309/42, 412 01 Litoměřice.  GPS souřadnice: 50.5336969N, 14.1444461E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Forma prodeje: elektronická aukce na www.verejnedrazby.cz/A5089, vyvolávací cena: 1,200.000,-Kč, cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 3.7.2018: 2,900.000,-Kč.

Kauce: 100.000 Kč.

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka BUILDING-LT s.r.o..

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. 2735 o výměře 621m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 309, bydlení, část obce Předměstí,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 7392 pro katastrální území Litoměřice, obec Litoměřice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Litoměřice.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení zajištěného věřitele.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]