aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5493

CENA SNÍŽENA O 14 mil. - Průmyslový areál - kanceláře, sklady, dílny - užitná plocha budov 2.347m2, pozemek 5.850m2 - Šternberk

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 29.08.2020 10:00:00
Aktuální čas 28.06.2022 20:54:01
Konec 1.kola 24.03.2021 17:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro, nebo www.verejnedrazby.cz/A5493
čas předložení návrhů 2.kola do 25.03.2021 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 25.03.2021 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 11 500 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 350 000 Kč
Dosažená cena 16 570 000  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
3.jpg
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 16,570.000,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 13,570.000,- Kč.


POZOR: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BYLO PRODLOUŽENO DO 25.3.2021

POŽADOVANÁ CENA V TOMTO OPAKOVANÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ BYLA SNÍŽENA O 55% A ČINÍ 45% CENY ZNALECKÉHO POSUDKU!!

Výběrové řízení na prodej průmyslového areálu z majetku dlužníka ENERGREEN PROJEKT s.r.o.. Areál má dobrou dopravní dostupnost, nachází se v centru obce Šternberk. Areál je v dobrém stavebně technickém stavu, po průběžných rekonstrukcích. Je napojen na všechny sítě - el., plyn, voda, kanalizace. Má dostatečné pozemkové zázemí. Celková užitná plocha budov činí cca 2.347m2. Celková plocha pozemků činí 5.850m2.

Areál se sestává z:
a) Budova III - montážní hala s administrativní vestavbou č.p. 3,
b) Budova I - skladové prostory, svařovna, připravna materiálu, montovna,
c) Budova II - strojovna, sklad, kanceláře, šatny,
d) Budova IV - sklad,
e) Budova V - dílna, garáž, sklad,
f) Budova VI - sklad maziv,
g) Budova VII - uhelna, sklad,
h) Přístavba budovy I - sklad
ch) Přístřešek


Popis jednotlivých staveb:
BUDOVA III
Montážní hala s aministativní vestavbou. V budově je v 1.NP nebytová jednotka - provozovna, plynová kotelna, ve 2.NP se nacházejí 3 bytové jednotky a v podkroví jedna bytová jednotka. Dle sdělení stavebního úřadu Šternberk má budova kolaudaci pro truhlářství v 1.NP a dva byty ve 2.NP. Budova není užívána v souladu s platným kolaudačním rozhodnutím. Podlahová plocha činí 590,57 m2.

BUDOVA I
Skladové prostory, svařovna, přípravna materiálu, montovna. V roce 2014 byla dokončena vestavba kanceláří, místnost se serverem. Dle sdělení stavebního úřadu Šternberk má budova kolaudaci pro stavebniny včetně prodejny, skladů, kanceláří, sociálního zařízení. Budova není užívána v souladu s platným kolaudačním rozhodnutím. Podlahová plocha činí 865,26 m2.

BUDOVA II
Strojovna, sklad, kanceláře, šatny pro pracovníky. V roce 1998 proběhla rekonstrukce kanceláří a byla zbudována nebytová jednotka se samostatným vstupem z ulice. V roce 2014 rekonstrukce soc.zařízení a šaten. Dle sdělení stavebního úřadu Šternberk má budova kolaudaci pro stavebniny, kancelář. Budova není užívána v souladu s platným kolaudačním rozhodnutím. Podlahová plocha činí 337,27 m2.

BUDOVA IV
Původní kotelna, od roku 1990 využávána jako sklad. Dle sdělení stavebního úřadu Šternberk má budova kolaudaci pro kotelnu a dílny. Budova není užívána v souladu s platným kolaudačním rozhodnutím. Podlahová plocha činí 113,55 m2.

BUDOVA V
Dílna, garáž, sklad. Samostatná jednopodlažní hala. Dle sdělení stavebního úřadu Šternberk má budova kolaudaci pro dílnu, garáž, sklad. Budova je užívána v souladu s platným kolaudačním rozhodnutím. Podlahová plocha činí 352,80 m2.

BUDOVA VI
Sklad maziv, samostatná jednopodlažní budova. Dle sdělení stavebního úřadu Šternberk má budova kolaudaci pro sklad maziv. Budova je užívána v souladu s platným kolaudačním rozhodnutím. Podlahová plocha činí 22,56 m2.

BUDOVA VII
Uhelna, sklad, dle sdělení stavebního úřadu Šternberk má budova kolaudaci pro uhelnu, sklad. Budova je užívána v souladu s platným kolaudačním rozhodnutím. Podlahová plocha činí 65,26 m2.

Pozemky jsou napojeny na veřejné rozvody elektro, plyn, vodovodu a kanalizace. Jedná se o pravidelnou plochu o velikosti cca 82 x 72 m. Pozemky se dle územního plánu nachází v zastavitelné ploše určené pro stavby lehké výroby a skladování.

Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Termin konání prohlídek:
I. termín - 4.3.2021 v 11:00 hod.
II. termín - 16.3.2021 v 11:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: u vstupu do areálu - Janáčkova 301/3, 785 01 Šternberk. GPS souřadnice: 49.7263764N, 17.2907586E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.


POZOR - s ohledem na aktuální pandemickou situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému nebo v písemné formě v zapečetěné obálce a to na předpsaném formuláři, který je uveřejněn v Prováděcí dokumentaci. Tento je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Formulář pro předložení nabídky FO.pdf nebo Formulář pro předložení nabídky PO.pdf.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A5493, minimální požadovaná cena ve VŘ: 11,500.000,-Kč.

Termíny: Termín složení jistiny: do 24.3.2021 do 17:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 25.3.2021 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 25.3.2021 do 15:00.

Kauce: 350.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka ENERGREEN PROJEKT s.r.o..


Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. 2819 o výměře 4.311m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 301, zp.využití rod.dům, v části obce Šternberk,
- pozemek parc.č. 2820 o výměře 1.539m2, ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 764 pro katastrální území Šternberk, obec Šternberk, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc.


Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Na část předmětu prodeje jsou uzavřeny nájemní smlouvy. Text nájemních smluv je uveřejněn v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci.

Prodávající dále prohlašuje, že územním plánem obce je plocha, kde se předmět prodeje nachází stanovena jako SM – Plocha smíšená obytná městská. Část předmětu prodeje nesplňuje kritéria stanovené územním plánem.

Zápis v katastru nemovitostí - rodinný dům - neodpovídá skutečnému stavu. Je nutné řešit změnu zápisu v katastru nemovitostí.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]