aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6480

INVESTICE - objekt zavedené restaurace a objekty dílen - užitná plocha 1.092m2, pozemky 1.943m2, Sudoměřice, okres Hodonín

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 10.12.2021 10:00:00
Aktuální čas 30.05.2023 12:05:06
Konec 17.03.2022 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 20 000 Kč
Max. příhoz 3 500 000 Kč
Vyvolávací cena 7 200 000 Kč
Aktuální cena 7 200 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
kat mapa sat1.jpg
 
Uživatel 1881417.03.2022 13:42:327 200 000
Popis:
Prodej dvou provozních objektů s pozemky - objektu restaurace a objektu dílny (skladu). Nemovitosti se necházejí na adrese Sudoměřice č.p. 131, okres Hodonín, na okraji obce Sudoměřice, na trase Uherské Hradiště - Hodonín, cca 500m od hraničního přechodu do SR.

Restaurace "Na řeznické baště"  je s možností řešení venkovního posezení v areálu, s užitnou plochou restaurace 364m2. Objekt je napojen na elektřinu, vodu, kanalizaci a plyn.

Dílna je situována do tvaru L, řešena jako volné skladové prostory s vestavěnými kancelářemi. Parkovnání je možné na vlastním pozemku. Objekt je napojen na elektřinu, vodu s možností napojení na plyn.  Užitná plocha dílen činí 728m2.

Celková plocha pozemků činí 1.943m2.

Hodnota nemovitostí dle znaleckého posudku činí 7,200.000,-Kč.
 
IS: napojeno na elektřinu, vodu, kanalizaci, plyn.
 
Přístup a příjezd z veřejné komunikace. Parkování je možné před objektem na zpevněné ploše obecního pozemku p.č. 303 či na vlastním pozemku p.č. 317/1.
 
Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Termin konání prohlídek:
I. termín - 22.2.2022 v 11:00 hod.
II. termín - 14.3.2022 v 11:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Sudoměřice 131, 696 66 Sudoměřice. GPS souřadnice: 48.8665228N, 17.2564711E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.
 
POZOR - s ohledem na aktuální situaci COVID-19 může být plánovaná prohlídka kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.
 
Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. 314/1, celková výměra 559 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 131, rod.dům, v části obce Sudoměřice,
- pozemek parc. č. 317/1, celková výměra 255 m2, zahrada,
- pozemek parc. č. 317/2, celková výměra 801 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba, budova bez čp/če, obč.vyb.,
- pozemek parc. č. 317/3, celková výměra 31 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba, budova bez čp/če, obč.vyb.,
- pozemek parc. č. 318/1, celková výměra 297 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,
- budova bez čp/če, zp. využití obč.vyb., postavená na pozemku parc.č. 317/2 a na pozemku parc.č. 317/3
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1715 pro katastrální území Sudoměřice, obec Sudoměřice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Hodonín.
 
Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).  
 
Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Roman Schäck.
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]