aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A452

Multifunkční objekt s vlastním pozemkem 12.000 m2 Brno - Černá Pole

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Zavřelová Lenka
Email zavrelova@gaute.cz
Telefon + 420 541 213 390
Začátek 02.08.2011 14:00:00
Aktuální čas 02.03.2021 00:25:10
Konec 21.09.2011 14:10:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 20 000 Kč
Max. příhoz 20 000 000 Kč
Vyvolávací cena 35 000 000 Kč
Aktuální cena 35 020 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 300 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
P1140854.JPG
 
Uživatel 135221.09.2011 14:04:3035 020 000
Uživatel 135621.09.2011 13:59:3735 000 000
Popis:

Upozornění - dne 15.9.2011 byla zveřejněna aktualizovaná příloha č. 2 - přehled nájmů.  Prodej multifunkčního objektu s vlastním pozemkem cca 12.000 m2 (z větší části využitý na parkoviště) na velice lukrativním místě v Brně - Černých Polích, Tř. Generála Píky 3. Výborná poloha objektu nabízí multifunkční možnost využití -  nový  developerský  projekt, investiční využití jak stávající budovy, tak možnosti nové výstavby. Celková zastavěná plocha budov cca 2062 m2.  Podlahová plocha celkem cca 3.800 m2 . Objekt je z cca 1/3 pronajat viz příloha č. 2 přehled nájmů. Roční  výnos z nájmů cca 2.760.000,- Kč.   Jedná se o nemovitosti z majetkové podstaty úpadce B.LEASING spol. s r.o.  přesně specifikované  v příloze č. 1 Předmět prodeje zveřejněné v souboru pdf na této straně. Nemovitosti jsou zapsané na LV č. 1495 pro k.ú. Černá Pole a LV č. 327 pro k.ú. Ponava viz. příloha pdf. Objekt tvoří celkem 1 vstupní a 5 administrativních pavilonů, které jsou vzájemně propojeny vnitřními chodbami. Dle platného územního plánu jsou pozemky zahrnuty do funkčního typu smíšené zástavby - obchod, služby, viz regulativ zveřejněn v souboru pdf na této straně. Prodávající upozorňuje, že předmětem prodeje nejsou klimatizační jednotky instalované v objektu a optický kabel.   Bližší informace k předmětu prodeje najdete ve znaleckém posudku zveřejněném v souboru pdf na této straně.

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" tzn. bez záruky. Náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce). Prohlídky jsou možné  po předchozí telefonické dohodě. Vyvolávací cena je stanovena vč. DPH.

Vítěz aukce (kupující) je povinen uzavřít smlouvu o boudoucí smlouvě kupní v duchu vzoru zveřejněném v souboru pdf  na této stránce. Kupující (vítěz aukce) je povinen uzavřít budoucí kupní smlouvu nejpozději do 10 dnů od skončení aukce, kupní cenu  uhradit nejpozději do 30 dnů od podpisu budoucí kupní smlouvy.

Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Daň z převodu nemovitostí hradí kupující v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (koupě nemovitosti z konkurzního řízení).

Na nemovitostech, které jsou předmětem prodeje, váznou zástavní práva třetích osob a omezení vlastnického práva na základě nařízených exekucí na majetek dlužníka – vlastníka nemovitostí Ohledně výkonů rozhodnutí a exekucí platí dle ustanovení § 285 odst.1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn, že zpeněžením majetkové podstaty zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku. Podle § 299 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, zajišťovací práva zanikají zpeněžením věci, práva nebo pohledávky v konkursu, a to i v případě, že zajištění věřitelé nepřihlásili své pohledávky. Omezení vlastnického práva z titulu zahrnutí nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení zaniká jejich zpeněžením.

 

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]