aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4330

Opakovaná aukce RD se zahradou, 2x byt 3+1, UP 166 m2, pozemek 494 m2, Bezdědovice, Jihočeský kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 06.05.2019 17:02:00
Aktuální čas 06.06.2020 01:15:13
Konec 05.07.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 200 000 Kč
Vyvolávací cena 879 000 Kč
Aktuální cena 879 000 Kč
Limitní cena ANO
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
DSC_1045.JPG
 
Žádný z příhozů nedosáhl minimálně požadované ceny.
Uživatel 1215329.06.2019 05:48:35 879 000
Popis:

Prodej RD o 2 NP, dvě bytové jednotky 3+1, UP 166 m2, pozemek 494 m2, Bezdědovice, Jihočeský kraj

Opakovaná aukce se sníženou vyvolávací cenou!

Prodej samostatně stojícího zděného rodinného domu o 2 nadzemních podlažích se dvěma bytovými jednotkami 3+1. Budova byla kolaudována v roce 1990. Dům není podsklepen. Na pozemku se dále nachází kotelna z kamenného zdiva o užitné ploše 7,5 m2 a zděná stodola/sklad o užitné ploše 34 m2 s půdním prostorem. Ohřev vody el. boilery. Vytápění kotlem na tuhá paliva, umístěném v kotelně spolu s domácí vodárnou na vodu ze studny. Za kotelnou se nachází původní zděná stavba stodoly nyní využívaná jako sklad. Nemovitosti leží na východním okraji obce Bezdědovice, ve vzdálenosti 30 km od Písku, 60 km od Plzně, 90 km od hlavního města Prahy.

Sítě: el. en., žumpa, kopaná studna o hloubce cca 8 m s el. čerpadlem, vodovod a plynovod nejsou zavedeny, v obci se však nachází

Dispozice: Přízemí tvoří veranda a chodba, kuchyně, koupelna s WC, 3x pokoj (užitná plocha 85 m2). I. patro tvoří hala, kuchyně, spíž, koupelna, WC, 3x pokoj (užitná plocha 81 m2). Na pozemku se dále nachází kotelna z kamenného zdiva o užitné ploše 7,5 m2 a zděná stodola/sklad o užitné ploše 34 m2 s půdním prostorem.

Adresa: Bezdědovice 23, PSČ 38801

GPS: 49°26'35.82"N, 13°53'18.19"E

Prohlídky: Možné po předchozí domluvě s makléřem.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 13.03.2018: 1.100.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSCB 26 INS 1785/2017

UPOZORNĚNÍ: Na nemovitosti vázne věcné břemeno bytu a užívání pro oprávněnou Lenku Čepelákovou (ročník 1955). Jedna bytová jednotka je tedy obsazena. Smlouva o zřízení věcného břemene k nahlédnutí v přiložených fotograficích.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]