aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6177

Opakovaný prodej RD o dispozici 4+1 s pozemkem, podlahová plocha 172 m², pozemky celkem 478 m², obec Raspenava, Liberecký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 07.06.2021 14:00:00
Aktuální čas 02.07.2022 07:31:26
Konec 08.07.2021 14:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 600 000 Kč
Aktuální cena 805 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 60 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
uvodka.jpg
 
Uživatel 1495108.07.2021 14:11:55 805 000
Uživatel 1784808.07.2021 14:11:45 795 000
Uživatel 1495108.07.2021 14:09:45 790 000
Uživatel 1784808.07.2021 14:09:25 785 000
Uživatel 1495108.07.2021 14:05:00 780 000
Uživatel 1784808.07.2021 14:04:49 775 000
Uživatel 1495108.07.2021 14:01:51 770 000
Uživatel 1784808.07.2021 14:01:12 766 000
Uživatel 1495108.07.2021 13:59:53 765 000
Uživatel 1784808.07.2021 13:59:40 761 000
Uživatel 1495108.07.2021 13:57:36 760 000
Uživatel 836008.07.2021 13:57:28 750 000
Uživatel 1495108.07.2021 13:56:38 690 000
Uživatel 836008.07.2021 13:56:12 685 000
Uživatel 1495108.07.2021 13:54:57 670 000
Uživatel 1784808.07.2021 13:53:40 666 000
Uživatel 1495108.07.2021 13:51:21 640 000
Uživatel 1784808.07.2021 13:51:07 636 000
Uživatel 1495108.07.2021 13:06:58 635 000
Uživatel 836008.07.2021 13:02:17 631 000
Uživatel 1495108.07.2021 12:54:50 630 000
Uživatel 836008.07.2021 12:47:36 624 000
Uživatel 1495108.07.2021 12:39:25 620 000
Uživatel 836008.07.2021 12:36:17 616 000
Uživatel 1495108.07.2021 12:22:42 615 000
Uživatel 836008.07.2021 12:12:12 610 000
Uživatel 1495107.07.2021 07:20:40 600 000
Popis:

Opakovaný prodej RD o dispozici 4+1 s pozemkem, podlahová plocha 172 m², pozemky celkem 478 m², obec Raspenava, Liberecký kraj

Rodinný dům je část dvojdomku a má jedno nadzemní podlaží. Dům nemá podsklepení, nachází se zde půda a je zde vybudováno obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1905. V roce 2010 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: střešní krytina - celková, vnější omítky - celková.

Základy má smíšené, objekt je zděné konstrukce, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Střecha je sedlová, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a plášť je zateplen polystyrenem.

Sítě: vodovod, elektřina, veřejná kanalizace

Dispozice:

zádveří                       3,40 m2

chodba                      20,00 m2

kuchyně                    14,80 m2

obývací pokoj           36,10 m2

sklad                          4,80 m2

WC                             2,00 m2

koupelna                  5,70 m2

chodba                      24,10 m2

pokoj                          26,40 m2

pokoj                          21,40 m2

pokoj                          14,00 m2

GPS: 50.8831192N, 15.1736708E

Osobní prohlídku je nutné si předem domluvit s makléřem, kontakt pro sjednání osobní prohlídky: stejskal@gaute.cz

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníků v insolvenčním řízení: KSLB 87 INS 12299 / 2019

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru)

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]