aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4642

Opakovaný prodej rodinného domu 2+1, UP 70m2, PZ 938m², ul. Na Podskalí, Vysoké Veselí, Královéhradecký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 14.01.2020 16:00:00
Aktuální čas 12.08.2020 14:43:14
Konec 18.02.2020 15:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 150 000 Kč
Aktuální cena 300 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 25 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
11A6DA8A.jpg
 
Uživatel 1038718.02.2020 15:32:38 300 000
Uživatel 1042618.02.2020 15:32:24 295 000
Uživatel 1038718.02.2020 15:31:35 291 000
Uživatel 1042618.02.2020 15:31:17 290 000
Uživatel 1038718.02.2020 15:29:56 286 000
Uživatel 1042618.02.2020 15:29:27 285 000
Uživatel 1038718.02.2020 15:28:01 281 000
Uživatel 1042618.02.2020 15:27:32 280 000
Uživatel 1038718.02.2020 15:26:34 276 000
Uživatel 1042618.02.2020 15:26:13 275 000
Uživatel 1038718.02.2020 15:25:32 271 000
Uživatel 1042618.02.2020 15:25:19 270 000
Uživatel 1038718.02.2020 15:23:40 266 000
Uživatel 1042618.02.2020 15:23:23 265 000
Uživatel 1038718.02.2020 15:22:43 261 000
Uživatel 1042618.02.2020 15:22:12 260 000
Uživatel 1038718.02.2020 15:21:38 256 000
Uživatel 1042618.02.2020 15:21:25 255 000
Uživatel 1038718.02.2020 15:20:57 251 000
Uživatel 1042618.02.2020 15:20:38 250 000
Uživatel 1038718.02.2020 15:19:38 246 000
Uživatel 1042618.02.2020 15:19:22 245 000
Uživatel 1038718.02.2020 15:18:16 241 000
Uživatel 1042618.02.2020 15:18:03 240 000
Uživatel 1038718.02.2020 15:17:37 236 000
Uživatel 1042618.02.2020 15:17:12 235 000
Uživatel 1038718.02.2020 15:13:56 231 000
Uživatel 1042618.02.2020 15:13:43 230 000
Uživatel 1038718.02.2020 15:10:51 226 000
Uživatel 1042618.02.2020 15:10:32 225 000
Uživatel 1038718.02.2020 15:09:50 221 000
Uživatel 1413518.02.2020 15:09:20 220 000
Uživatel 1038718.02.2020 15:08:28 218 000
Uživatel 1413518.02.2020 15:08:13 217 000
Uživatel 1038718.02.2020 15:04:53 216 000
Uživatel 1042618.02.2020 15:04:22 215 000
Uživatel 1038718.02.2020 15:03:56 208 000
Uživatel 1413518.02.2020 15:03:26 207 000
Uživatel 1038718.02.2020 15:03:05 206 000
Uživatel 1413518.02.2020 15:02:25 205 000
Uživatel 1038718.02.2020 15:01:54 203 000
Uživatel 1413518.02.2020 15:01:32 202 000
Uživatel 1038718.02.2020 14:58:33 200 000
Uživatel 1413518.02.2020 14:58:17 197 000
Uživatel 1410618.02.2020 14:57:34 195 000
Uživatel 1413518.02.2020 14:56:18 194 000
Uživatel 1410618.02.2020 14:55:33 192 000
Uživatel 1404918.02.2020 14:52:52 190 000
Uživatel 1413518.02.2020 14:48:46 187 000
Uživatel 1404918.02.2020 14:47:36 185 000
Uživatel 1413518.02.2020 14:15:21 182 000
Uživatel 1404918.02.2020 14:01:59 180 000
Uživatel 1413518.02.2020 13:55:25 174 000
Uživatel 1404918.02.2020 13:54:36 172 000
Uživatel 1413518.02.2020 09:21:49 170 000
Uživatel 1410618.02.2020 07:43:17 168 000
Uživatel 1395518.02.2020 06:08:19 165 000
Uživatel 1413517.02.2020 20:53:12 162 000
Uživatel 1395517.02.2020 20:35:13 160 000
Uživatel 1413517.02.2020 20:21:29 158 000
Uživatel 1395517.02.2020 19:14:09 155 000
Uživatel 1413517.02.2020 12:41:20 151 000
Uživatel 1395501.02.2020 20:33:29 150 000
Popis:
Opakovaný prodej rodinného domu 2+1, UP 70m2, PZ  938m2, ul. Na Podskalí, Vysoké Veselí, Královéhradecký kraj

Rodinný dům má obytné přízemí a je podsklepený. Půdorys domu je obdelníkový. Konstrukce domu je zděná, střecha budovy pultová s plechovou střechou. Dům je velmi podprůměrném stavu a je potřeba celková rekonstrukce. Více o technickém stavu viz. znalecký posudek.

Sítě: el. en., voda (nebylo možno ověřit přípojky)Odpad sveden do trativodu. Vytápění je lokální kamny na tuhá paliva

Dispozice: veranda, koupelna, chodba, 2x pokoj, kuchyň.

Pozemek parc. č. St. 57 je převážně zastavěnou plochou pod rodinným domem č.p. 35. Na stavební pozemek navazuje parc. č. 188/5 a tvoří s ním jeden funkční celek jako zahrada. Pozemky mají nepravidelný tvar a jsou středně svažité. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, opěrné zdi, dřevěná kolna a zděný zahradní domek.

Adresa: Na Podskalí 35, 507 03 Vysoké Veselí, Královéhradecký kraj

GPS: 50.3336639N, 15.4365469E

Prohlídky po telefonické domluvě.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 6.4.2017: 376.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: MSPH 76 INS 28168/2016

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníky, kteří jsou vlastníky zapsanými v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru:
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

V případě zájmu o financování formou úvěru můžete kontaktovat externího finančního poradce zde: financování OK Klient


Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.



Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]