aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4122

Osm bytových jednotek o velikosti 1+kk – 3+1, UP 34m2- 226m2, Palackého náměstí, Hořice, Královéhradecký kraj – opakovaný prodej

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Bartoš Petr
Email bartos@gaute.cz
Telefon +420608700962
Začátek 14.02.2019 11:19:00
Aktuální čas 30.05.2020 12:50:41
Konec 17.04.2019 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 3 741 135 Kč
Aktuální cena 3 741 135 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC_0584.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Osm bytových jednotek o velikosti 1 + kk – 3 + 1, UP 34m2- 226m2, Palackého náměstí, Hořice, Královéhradecký kraj – opakovaný prodej    

Bytové jednotky jsou umístěny v obou nadzemních podlažích a v podkroví. Bytové jednotky jsou velikostí od 1+kk do 3+1. Bytové jednotky nejsou užívány a vyžadují rekonstrukci.

Sítě: voda, el. en., kanalizace, plyn,

Dispozice:
Byt. jednotka č. 128/1 – přízemí 1+kk 36,74 m2,
pokoj+kk (22m2), koupelna+WC (8,5m2), předsíň (2,5m2), sklep (3,6m2), byt oceněn na 466.200 Kč,
Byt. jednotka č. 128/4 – přízemí 3+1 76,17 m2,
pokoj (20m2), pokoj (14,5m2), pokoj (15m2), kuchyň (11m2), koupelna (3,2m2), WC (1,2m2), předsíň (4,6m2), zádveří (2,3m2), sklep (3,6m2), byt oceněn na 966.600 Kč,
Byt. jednotka č. 128/5 – 1. patro 1+kk 30,32 m2,
pokoj+kk (19,5m2), koupelna+WC (4,5m2), předsíň (2,5m2), sklep (3,6m2), byt oceněn na 383.600 Kč,
Byt. jednotka č. 128/6 – 1. patro 1+1 44,02 m2,
pokoj (20m2), kuchyň (11m2) koupelna+WC (3,8m2), předsíň (2,7m2), sklep (3,6m2),  byt oceněn na 243.800 Kč,
Byt. jednotka č. 128/7 – 1. patro 2+1 56,10 m2,
pokoj (15,8m2), pokoj (14,3m2), kuchyň (10m2), koupelna (2,8m2), WC (1,4m2), předsíň (6,4m2), komora (1,3m2), sklep (3,6m2), byt oceněn na 810.000 Kč,
Byt. jednotka č. 128/8 – 1. patro 1+kk 38,41 m2,
pokoj+kk (28,5m2), koupelna+WC (š,8m2), předsíň (2,5m2), spíž (1m2), zádveří (2,5m2) byt oceněn na 487.400 Kč,
Byt. jednotka č. 128/9 – 1. patro 1+kk 34,36 m2,
pokoj+kk (21m2), koupelna (2,8m2), WC (1,4m2), předsíň (4,3m2), spíž (1,8m2), zádveří (2,7m2), byt oceněn na 496.100 Kč,
Byt. jednotka č. 128/10 – podkroví 3+kk 226,64 m2,
pokoj+kk (82,9m2), pokoj (19,4m2), pokoj (17,2m2), koupelna (6,9m2), sprcha+WC (5,3m2), WC (1,8m2), chodba (4,9m2), chodba 2,5m2), šatna (5m2), vedlejší budova č.1 (27m2), vedlejší budova č.2 (53, 4m2), byt oceněn na 3.272.200 Kč,
 
Dům je zděné konstrukce, stropy jsem rovné trámové s omítkou, strop nad průjezdem klenutý, schody nespalné. Krov je vázaný sedlový a ve dvoře pultový, krytina střechy je plechová šablonová. Vytápění bytových jednotek je na el. akumulační kamna nebo přímotopy. Teplá voda z el. boilerů.

Adresa: Palackého náměstí 128, 508 01 Hořice, Královéhradecký kraj

GPS: 50.3690775N, 15.6299481E

Prohlídky po telefonické domluvě.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 23.9.2017: 7,125,900 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSHK 42 INS 3456/2017

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Dle sdělení dlužnice proběhla v budově havarie vody a kanalizace. V současné době není možné určit rozsah škod, které by se mohly případně projevit. Voda je v nemovitosti momentálně odpojena.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 50 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru:
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]