aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6839

Pohledávka ve výši 37.318.000,00 Kč + příslušenství vůči Kooperativa pojišťovna a.s., z majetku E.P.S. Technology a.s. v likvid.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 03.01.2023 15:00:00
Aktuální čas 22.09.2023 10:06:21
Konec 31.01.2023 14:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 500 000 Kč
Vyvolávací cena 220 000 Kč
Aktuální cena 255 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
foto pohledávka.jpg
 
Uživatel 1957731.01.2023 14:26:53 255 000
Uživatel 1888331.01.2023 14:25:37 251 000
Uživatel 1957731.01.2023 14:24:33 250 000
Uživatel 1888331.01.2023 14:24:22 246 000
Uživatel 1957731.01.2023 14:21:36 245 000
Uživatel 1888331.01.2023 14:21:09 241 000
Uživatel 1957731.01.2023 14:18:15 240 000
Uživatel 1888331.01.2023 14:17:57 236 000
Uživatel 1957731.01.2023 14:17:13 235 000
Uživatel 1888331.01.2023 14:15:48 231 000
Uživatel 1957731.01.2023 14:13:14 230 000
Uživatel 1888331.01.2023 14:09:08 228 000
Uživatel 1957731.01.2023 14:04:54 227 000
Uživatel 1888331.01.2023 14:03:32 226 000
Uživatel 1957731.01.2023 13:59:59 225 000
Uživatel 1888331.01.2023 13:59:48 221 000
Uživatel 1957730.01.2023 20:03:25 220 000
Popis:
Pohledávka ve výši 37.318.000,00 Kč + příslušenství vůči Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617

Nárok z titulu pojistného plnění vůči Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617 ve výši 37.318.000,00 Kč. Dlužník vede s pojišťovnou spor,
který je aktuálně veden u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 Cm 25/2015.

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=51305385

UPOZORNĚNÍ:

Pro účast v aukci je mimo uvedených podmínek třeba uhradit vratnou kauci. Jedná se o prodej z insolvenčního řízení E.P.S. Technology a.s. v likvidaci, IČO: 28160525 (řízení vedeno pod sp. zn. MSPH 90 INS 2924/2022).

Kupující (vítěz aukce) je povinen uzavřít smlouvu o postoupení pohledávek nejpozději do 30 dnů od skončení aukce (udělení souhlasu s cenou dosaženou v aukci). Kupní cenu pak uhradit nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčního správce.

- kupující - výherce aukce vstoupí do řízení vedeného v dané věci - tj. pohledávky, nyní vedeno pod sp. zn. 11 Cm 25/2015 u  Městského soudu v Praze,.  na místo  insolvenčního správce E.P.S. Technology a.s. v likvidaci. Toto poté bude rovněž i v kupní smlouvě (smlouvě o postoupení pohledávky).

- kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

- prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

- kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

- kupující je povinen akceptovat prohlášení prodávajícího o tom, že prodávající jako správce majetkové podstaty Dlužníka vychází pouze z podkladů, které mu byly předány po zahájení in-solvenčního řízení, a že tyto skutečnosti nemusejí být úplné,

- prodávající neručí za existenci, výši, zajištění a dobytnost pohledávek, které jsou Předmětem prodeje, a v kupní smlouvě (smlouvě o postoupení pohledávky) bude výslovně vyloučena aplikace ust. § 1885 odst. 1 věty první občanského zákoníku,

- v kupní smlouvě bude ujednáno vyloučení škody či újmy na straně kupujícího, resp. podmínkou bude vzdání se možnosti vymáhání takové škody na straně kupujícího,

- kupující hradí poplatky spojené s registrací věcí uvedených v Předmětu prodeje ve veřejných seznamech a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů, pakliže vzniknou,

- kupní cena musí být uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]