Evid. číslo: A6839

Pohledávka ve výši 37.318.000,00 Kč + příslušenství vůči Kooperativa pojišťovna a.s., z majetku E.P.S. Technology a.s. v likvid.

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 03.01.2023 15:00:00
Aktuální čas 03.03.2024 03:36:29
Konec 31.01.2023 14:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 500 000 Kč
Vyvolávací cena 220 000 Kč
Aktuální cena 255 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 03.01.2023 15:00:00
Konec 31.01.2023 14:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 500 000 Kč
Vyvolávací cena 220 000 Kč
Aktuální cena 255 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 17504 31.01.2023 14:26 255 000 Kč

Uživatel 17503 31.01.2023 14:25 251 000 Kč

Uživatel 17504 31.01.2023 14:24 250 000 Kč

Uživatel 17503 31.01.2023 14:24 246 000 Kč

Uživatel 17504 31.01.2023 14:21 245 000 Kč

Uživatel 17503 31.01.2023 14:21 241 000 Kč

Uživatel 17504 31.01.2023 14:18 240 000 Kč

Uživatel 17503 31.01.2023 14:17 236 000 Kč

Uživatel 17504 31.01.2023 14:17 235 000 Kč

Uživatel 17503 31.01.2023 14:15 231 000 Kč

Uživatel 17504 31.01.2023 14:13 230 000 Kč

Uživatel 17503 31.01.2023 14:09 228 000 Kč

Uživatel 17504 31.01.2023 14:04 227 000 Kč

Uživatel 17503 31.01.2023 14:03 226 000 Kč

Uživatel 17504 31.01.2023 13:59 225 000 Kč

Uživatel 17503 31.01.2023 13:59 221 000 Kč

Uživatel 17504 30.01.2023 20:03 220 000 Kč

Popis

Pohledávka ve výši 37.318.000,00 Kč + příslušenství vůči Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617

Nárok z titulu pojistného plnění vůči Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617 ve výši 37.318.000,00 Kč. Dlužník vede s pojišťovnou spor,

který je aktuálně veden u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 Cm 25/2015.


UPOZORNĚNÍ:

Pro účast v aukci je mimo uvedených podmínek třeba uhradit vratnou kauci. Jedná se o prodej z insolvenčního řízení E.P.S. Technology a.s. v likvidaci, IČO: 28160525 (řízení vedeno pod sp. zn. MSPH 90 INS 2924/2022).

Kupující (vítěz aukce) je povinen uzavřít smlouvu o postoupení pohledávek nejpozději do 30 dnů od skončení aukce (udělení souhlasu s cenou dosaženou v aukci). Kupní cenu pak uhradit nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčního správce.

- kupující - výherce aukce vstoupí do řízení vedeného v dané věci - tj. pohledávky, nyní vedeno pod sp. zn. 11 Cm 25/2015 u  Městského soudu v Praze,.  na místo  insolvenčního správce E.P.S. Technology a.s. v likvidaci. Toto poté bude rovněž i v kupní smlouvě (smlouvě o postoupení pohledávky).

- kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

- prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

- kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

- kupující je povinen akceptovat prohlášení prodávajícího o tom, že prodávající jako správce majetkové podstaty Dlužníka vychází pouze z podkladů, které mu byly předány po zahájení in-solvenčního řízení, a že tyto skutečnosti nemusejí být úplné,

- prodávající neručí za existenci, výši, zajištění a dobytnost pohledávek, které jsou Předmětem prodeje, a v kupní smlouvě (smlouvě o postoupení pohledávky) bude výslovně vyloučena aplikace ust. § 1885 odst. 1 věty první občanského zákoníku,

- v kupní smlouvě bude ujednáno vyloučení škody či újmy na straně kupujícího, resp. podmínkou bude vzdání se možnosti vymáhání takové škody na straně kupujícího,

- kupující hradí poplatky spojené s registrací věcí uvedených v Předmětu prodeje ve veřejných seznamech a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů, pakliže vzniknou,

- kupní cena musí být uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce