aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4120

Pozemek 28.607m2, Hradec Králové – Plotiště, Královéhradecký kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Bartoš Petr
Email bartos@gaute.cz
Telefon +420608700962
Začátek 13.02.2019 12:45:00
Aktuální čas 01.04.2020 07:36:41
Konec 17.04.2019 13:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 5 040 000 Kč
Aktuální cena 7 100 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
ortofoto.jpg
 
Uživatel 1152817.04.2019 13:28:317 100 000
Uživatel 1170017.04.2019 13:27:577 000 000
Uživatel 1152817.04.2019 13:23:156 700 000
Uživatel 1170017.04.2019 13:23:006 600 000
Uživatel 1152817.04.2019 13:22:346 500 000
Uživatel 1170017.04.2019 13:22:066 400 000
Uživatel 1152817.04.2019 13:21:416 300 000
Uživatel 1170017.04.2019 13:21:086 200 000
Uživatel 1152817.04.2019 13:19:386 100 000
Uživatel 1170017.04.2019 13:18:496 000 000
Uživatel 1152817.04.2019 13:18:065 900 000
Uživatel 1170017.04.2019 13:17:415 800 000
Uživatel 1152817.04.2019 13:16:585 750 000
Uživatel 1170017.04.2019 13:16:265 650 000
Uživatel 1152817.04.2019 13:15:535 600 000
Uživatel 1170017.04.2019 13:13:485 550 000
Uživatel 1152817.04.2019 13:13:015 500 000
Uživatel 1170017.04.2019 13:08:375 450 000
Uživatel 1152817.04.2019 13:07:565 400 000
Uživatel 1170017.04.2019 13:06:585 350 000
Uživatel 1152817.04.2019 13:06:295 300 000
Uživatel 1170017.04.2019 13:05:355 250 000
Uživatel 1152817.04.2019 13:05:165 210 000
Uživatel 1170017.04.2019 13:03:285 200 000
Uživatel 1152817.04.2019 13:03:195 190 000
Uživatel 1170017.04.2019 13:02:575 180 000
Uživatel 1152817.04.2019 13:02:535 170 000
Uživatel 1170017.04.2019 13:02:255 160 000
Uživatel 1152817.04.2019 13:02:035 150 000
Uživatel 1170017.04.2019 13:01:015 140 000
Uživatel 1152817.04.2019 13:00:565 130 000
Uživatel 1170017.04.2019 13:00:105 120 000
Uživatel 1152817.04.2019 12:59:015 110 000
Uživatel 1170017.04.2019 12:58:345 100 000
Uživatel 1152817.04.2019 12:57:375 070 000
Uživatel 1170017.04.2019 12:56:315 060 000
Uživatel 1152817.04.2019 12:52:565 050 000
Uživatel 1170017.04.2019 12:46:485 040 000
Popis:
Pozemek 28.607m2, Hradec Králové – Plotiště, Královéhradecký kraj    

Pozemky jsou situovány v severozápadní okrajové části města Hradec Králové, v jeho městské části Plotiště nad Labem, při ulici Kotrčova. Jedná se o zemědělské pozemky v druhu orná půda situované v nezastavěném území obce, jižně od přístupové komunikace ul. Kotrčova. Pozemky jsou situované cca 50 m západně od stávající obytné zástavby a cca 50 m jihovýchodně od průmyslového areálu.
Využití dané územním plánem jako zemědělské plochy - orná půda (v současnosti je platně podaná námitka k návrhu územního plánu, žádající o zařazení pozemků mezi území s funkčním využitím plochy smíšeně obytné – venkovské (SV) a alternativně plochy bydlení (B), viz. příloha)

Výhody: ucelený kompaktní tvar pozemku, poloha v blízkosti stávající zástavby, umístění podél přístupové komunikace

Adresa: ulice Kotrčova, Hradec Králové, Královéhradecký kraj

GPS: 50.2370889N, 15.8015217E

Prohlídky možné po přechozí domluvě.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 08.10.2018: 6,300.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSHK 41 INS 6883/2018

UPOZORNĚNÍ:
Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčním správcem.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 40 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]