aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5558

Pozemek o výměře 25 097 m2, lesní pozemek, k.ú. Mnich u Kardašovy Řečice

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 28.09.2020 21:08:00
Aktuální čas 30.10.2020 02:05:50
Konec 17.11.2020 12:30:00
Zbývá 18 dni 10 hodin
Min. příhoz 3 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 213 590 Kč
Aktuální cena 213 590 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
cuzk.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej pozemku o celkové výměře 25 097 m2 v katastrálním území Mnich u Kardašovy Řečice

Popis předmětu prodeje:
Jedná se o nemovitost - lesní pozemek situovanou ve zvlněné plošině cca 1 km jižně od obce Mnich u Kardašovy Řečice.

Podrobné informace naleznete ve Znaleckém posudku viz. sekce "Příložené soubory" ve spodní částí této stránky.


Cena dle znaleckého posudku ze dne 06.04.2019 ve výši:
290.200,- Kč

Parcelní číslo: 499
Katastrální území: Mnich u Kardašovy Řečice
Obec: Kardašova Řečice
GPS: 49.156095593, 14.888611878
Prohlídky: volně přístupný pozemek
Plocha pozemku: 25097 m2
Druh pozemku:
lesní pozemek

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSCB 28 INS 11877 / 2018


UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.
UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.
UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:
UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
UPOZORNĚNÍ: Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
UPOZORNĚNÍ: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]