aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4258

Pozemek pro výstavbu RD, 941 m2, Jiříkov, Ústecký kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 15.04.2019 14:22:00
Aktuální čas 20.01.2020 08:31:16
Konec 15.05.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 500 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 82 000 Kč
Aktuální cena 82 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 4 100 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
Uvodni.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Pozemek pro výstavbu RD, 941 m2, Jiříkov, Ústecký kraj

Plocha pozemku: 941 m2

Napojitelnost na inženýrské sítě: el. energie, nelze napojit na jiné inženýrské sítě

GPS: 50°58'06.30"N, 14°35'41.35"E

Prodej stavebního pozemku o ploše 182 m2, zp. využití zbořeniště, a zahrady o ploše 759 m2 v Jiříkově. Pozemky mají společně obdélníkový tvar o celkové ploše 941 m2. Dle územního plánu obce Jiříkov je zastavitelný pozemek určen k bydlení v rodinných domech. Využitelnost pozemku je blíže specifikována v přiložených fotografiích. Pozemky na své západní hranici sousedí se státní hranicí ČR a SRN. V obci Jiříkov je zabezpečena základní infrastruktura, leží v blízkosti města Šluknov, Rumburk a Staré Křečany. K pozemku není zřízena přístupová cesta.

Prohlídky pozemku se neprovádí, pozemek je volně přístupný.

Prodej v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSUL 44 INS 35209/2014.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]