aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6106

Pozemek v Brně o výměře 1.198 m2, dle ÚP součást stavební stabilizované plochy bydlení , ulice Branka, Brno - Komín

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 24.05.2021 11:00:00
Aktuální čas 19.08.2022 13:37:01
Konec 29.06.2021 11:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 11 000 000 Kč
Aktuální cena 11 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 300 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
IMG_3003u.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej souboru pozemků o výměře 1189 m2, dle platného ÚP součást stavební stabilizované plochy bydlení s podrobnějším účelem využití - čisté bydlení, ulice Branka, Brno - Komín

Rok 1645 Obléhání Brna Švédy, v Komíně ustájena jízda. Pověst vypráví, že tady vyslechl pacholík poradu štábu, kde bylo rozhodnuto, že pokud nedobudou Brno do zaznění zvonu v poledne odtáhnou a obléhání skončí. Vyrazil se zprávou na Špilberk a zdecimovaní obránci začali zvonit o hodinu dřív - Švédové odtroubili k ústupu a od té doby zvoní poledne na Petrově v 11. hodin. Na kostele přibita švédská podkova. 

Rok 2021 Prodej souboru pozemků o celkové výměře 1189 m2, dle platného ÚP jsou pozemky součástí stavební stabilizované plochy bydlení s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem plocha čistého bydlení – BC.

Informace o Územním plánu této lokality jsou zveřejněny níže pod popisem aukce v souborech pdf.

VIDEO PROHLÍDKA:

 

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf, zveřejněné na této straně. 

Pozemek parc. č. 701 o výměře 20 m2 tvoří zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba: Komín č.e. 92, rod. rekreace.

Zastavitelnou plochou se rozumí podle § 2 písm. j) stavebního zákona plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje. Zastavitelná plocha se stane stavebním pozemkem až při splnění zákonem stanovených podmínek.

Inženýrské sítě - plyn, městská voda, kanalizace, elektrorozvody a internet jsou umístěny na hranici pozemku nebo přes silnici. Celkový situační výkres vedení IS je k dispozici v přílohách této aukce níže.

Na pozemku parc.č.698/3 je kopaná studna o průměru 1 m a hloubce 2,8 m, na pozemku parc. č. 702/1 je vrtaná studna o průměru 35 cm a o hloubce 3,3 m. 

Prohlídky: jsou možné po domluvě, na adrese Branka GPS 49.2200006N, 16.5494325E. Prohlídky si prosím domlouvejte dopředu a to mailem na kunstova@gaute.cz. 

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena do advokátní úschovy na základě samostatné smlouvy o správě finančních prostředků. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (1x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Prodej podléhá formálnímu schválení prodávajícím.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]