aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3835

Pozemky Dobrá Voda u Jedlé, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, CP 3122 m2

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 02.11.2018 13:14:00
Aktuální čas 18.02.2020 08:20:10
Konec 04.12.2018 12:55:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 89 100 Kč
Aktuální cena 219 100 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 20 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
cuzk3.jpg
 
Uživatel 1102404.12.2018 12:52:56 219 100
Uživatel 351104.12.2018 12:49:55 218 100
Uživatel 1102404.12.2018 12:47:57 217 000
Uživatel 351104.12.2018 12:44:46 216 000
Uživatel 1102404.12.2018 12:42:56 215 000
Uživatel 1111104.12.2018 12:39:59 212 000
Uživatel 351104.12.2018 12:38:42 206 000
Uživatel 1102404.12.2018 12:37:56 205 000
Uživatel 1111104.12.2018 12:37:25 204 000
Uživatel 351104.12.2018 12:36:14 201 100
Uživatel 1111104.12.2018 12:34:54 200 000
Uživatel 351104.12.2018 12:33:08 192 000
Uživatel 1102404.12.2018 12:32:54 191 000
Uživatel 1103304.12.2018 12:29:49 190 000
Uživatel 1111104.12.2018 12:29:45 188 000
Uživatel 1102404.12.2018 12:27:55 185 000
Uživatel 1111104.12.2018 12:25:35 181 000
Uživatel 1095704.12.2018 12:23:18 173 000
Uživatel 1102404.12.2018 12:22:54 172 000
Uživatel 1095704.12.2018 12:18:29 171 000
Uživatel 1102404.12.2018 12:17:55 170 000
Uživatel 1111104.12.2018 12:17:54 168 000
Uživatel 351104.12.2018 12:16:57 166 000
Uživatel 1111104.12.2018 12:16:13 165 000
Uživatel 351104.12.2018 12:13:25 161 000
Uživatel 1102404.12.2018 12:12:53 160 000
Uživatel 351104.12.2018 12:08:48 158 000
Uživatel 1111104.12.2018 12:08:32 157 000
Uživatel 351104.12.2018 12:08:22 156 000
Uživatel 1102404.12.2018 12:07:52 155 000
Uživatel 351104.12.2018 12:03:05 151 000
Uživatel 1102404.12.2018 12:02:54 150 000
Uživatel 351104.12.2018 12:02:44 141 000
Uživatel 1114704.12.2018 12:01:55 140 000
Uživatel 351104.12.2018 12:01:47 136 000
Uživatel 1103304.12.2018 12:01:05 135 000
Uživatel 1095704.12.2018 12:00:40 130 000
Uživatel 351104.12.2018 12:00:14 126 000
Uživatel 1111104.12.2018 11:59:41 125 000
Uživatel 351104.12.2018 11:58:20 121 000
Uživatel 1102404.12.2018 11:57:57 120 000
Uživatel 1105704.12.2018 11:57:32 114 000
Uživatel 1111104.12.2018 11:55:39 113 000
Uživatel 1105704.12.2018 11:55:05 108 000
Uživatel 1102404.12.2018 11:49:30 107 000
Uživatel 1105704.12.2018 11:48:02 106 000
Uživatel 1095704.12.2018 11:47:25 105 000
Uživatel 1103304.12.2018 11:44:42 100 000
Uživatel 1095704.12.2018 11:23:0295 000
Uživatel 1102404.12.2018 10:48:0394 000
Uživatel 1114704.12.2018 10:35:4892 100
Uživatel 1105704.12.2018 09:59:5291 100
Uživatel 1102404.12.2018 06:42:4890 100
Popis:

Pozemky Dobrá Voda u Jedlé, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, CP 3122 m2


Pozemky se nacházejí na západním okraji zastavěné části obce Dobrá Voda. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů, které jsem v katastru vedeny jako trvalý travní porost. Na pozemcích se nachází dřevěná stodola, malý rybník a dřevěný přístřešek. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 169/1, který je ve vlastnictví obce Jedlá. Přípojky inženýrských sítí jsou v dosahu.


Adresa: Jedlá, 584 01 Jedlá

GPS: 49.7381181N, 15.2343417E

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 23.08.2017: 81.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: MSPH 90 INS 9606 / 2017


UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Lhůta pro uzavření zprostředkovatelské smlouvy je 15 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje je zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

 

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru:

Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.


Prodávající upozorňuje, že na prodávaném pozemku jsou umístěny dvě stavby nezapsané do katastru nemovitostí, a to přístřešek s betonovými základy o výměře 62 m2 a budova o výměře 83 m2. Nebyla dohledána žádná stavební dokumentace týkající se těchto staveb a není známo, kdo je jejich vlastníkem. Stavby nejsou předmětem prodeje.


Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]