aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4580

Pozemky pro výstavbu RD, celková výměra 1953 m², Zbraslav, Hlavní město Praha

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 19.08.2019 17:00:00
Aktuální čas 02.06.2020 00:22:49
Konec 20.09.2019 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 3 500 000 Kč
Aktuální cena 3 550 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 220 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
katastrální_území_1.jpg
 
Žádný z příhozů nedosáhl minimálně požadované ceny.
Uživatel 1260415.09.2019 18:06:3250 000
Popis:

Pozemky pro výstavbu RD, celková výměra 1953 m², Zbraslav, Hlavní město Praha


upozornění!!!

majitel sousedního pozemku podal 17.9.2019 u úřadu Městské části Praha 16 Námitku účastníka řízení k protiprávně vydanému ÚR a výzva k nápravě zrušením vydaného územního rozhodnutí. Její znění zveřejněno pod textem


Předmětem prodeje jsou 2 téměř rovinaté pozemky, které se nacházejí na jihozápadním okraji městské části Praha - Zbraslav, s přístupem z místní komunikace - ulice Za Dálnicí. Městská část Praha-Zbraslav se rozkládá na soutoku řeky Vltavy a Berounky na jižním okraji Prahy.

 

 

Pro pozemky bylo vydáno Územní rozhodnutí pro novostavbu dvou rodinných domů s ateliery a samostatnými garážemi na pozemcích, včetně inženýrských sítí, studní pro individuální odběr vody, dopravního napojení a přerozdělení pozemků, viz příloha u aukce – Územní rozhodnutí o umístění stavby.

 

 

Sítě: možnost připojit pouze na el. energii, není vybudován vodovod ani kanalizace.


Upozornění:


Přístup k pozemkům je možný skrze pozemek 3. vlastníka par. č. 3168/75, konkrétně viz mapa. K pozemku není zřízeno věcné břemeno. Cesta i průjezd jsou fakticky využívány bez právního důvodu vlastníky nemovitostí v okolí. Dále bylo zjištěno na odboru dopravy, že v současné době nesouhlasí tento odbor s připojením pozemků na místní komunikaci Za Dálnicí z důvodu, že místní komunikace má nezpevněný povrch, nejednotný povrch šíří průjezdního profilu cca 2,7 m bez odděleného prostoru pro pěší. Tato komunikace má několik vlastníků a s rekonstrukcí této komunikace se podle sdělení MČ Zbraslav neuvažuje. Doporučujeme osobní prohlídku přístupu k nemovitosti.



Na pozemku parc.č. 2404/2 se dle satelitního snímku nachází drobná stavba, zřejmě dřevěný zahradní domek, který není zapsán v KN, je možné, že se jedná o černou stavbu, prodávající k této stavbě nemá žádné podklady.



Znalecký posudek k nahlédnutí pod textem.

Informační memorandum k nahlédnutí pod textem.

LV k nahlédnutí pod textem.

Rozhodnutí o umístění stavby k nahlédnutí pod textem.

Územní rozhodnutí o umístění 2 RD k nahlédnutí pod textem.


Předmět prodeje není zdanitelným plněním dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty!!! Nelze uplatnit odpočet

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Další informace týkající se předmětu prodeje
Předmětná nemovitost je zpeněžována (prodávána) v rámci insolvenčního řízení. Zpeněžením (prodejem) předmětné nemovitosti jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají veškerá zástavní práva, která na předmětné nemovitosti váznou (§ 167 odst. 4 insolvenčního zákona), a účinky všech případných exekucí či výkonů rozhodnutí, jimiž je předmětná nemovitost dotčena, pozbývají účinnosti (§285 odst. 1 insolvenčního zákona), to vše bez ohledu na výši realizační kupní ceny.

K předmětné nemovitosti nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatky
Kupní smlouva o koupi předmětné nemovitosti musí obsahovat m.j. ujednání, že:
•    poplatníkem a tedy povinným k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí z titulu nabytí předmětné nemovitosti je kupující.
•    správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Prodej podléhá schválení zajištěného věřitele

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.



Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]