aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5483

Prodej 2x RD, celková výměra pozemků 12.354m², obec Chlumětín, okres Žďár nad Sázavou, TURISTICKY ATRAKTIVNÍ LOKALITA!!

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 20.08.2020 10:00:00
Aktuální čas 30.10.2020 01:59:53
Konec 23.10.2020 14:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 3 330 000 Kč
Aktuální cena 3 725 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 120 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
CIMG1636.JPG
 
Uživatel 1564223.10.2020 14:25:353 725 000
Uživatel 1564123.10.2020 14:25:153 720 000
Uživatel 1564223.10.2020 14:24:103 715 000
Uživatel 1564123.10.2020 14:23:513 710 000
Uživatel 1564223.10.2020 14:22:573 705 000
Uživatel 1564123.10.2020 14:22:383 700 000
Uživatel 1564223.10.2020 14:21:523 685 000
Uživatel 1564123.10.2020 14:21:153 680 000
Uživatel 1564223.10.2020 14:20:373 655 000
Uživatel 1564123.10.2020 14:19:563 650 000
Uživatel 1564223.10.2020 14:19:093 635 000
Uživatel 1564123.10.2020 14:18:483 630 000
Uživatel 1564223.10.2020 14:18:153 625 000
Uživatel 1564123.10.2020 14:17:293 620 000
Uživatel 1564223.10.2020 14:16:513 615 000
Uživatel 1564123.10.2020 14:16:343 610 000
Uživatel 1564223.10.2020 14:15:443 605 000
Uživatel 1564123.10.2020 14:15:093 600 000
Uživatel 1564223.10.2020 14:14:153 570 000
Uživatel 1564123.10.2020 14:13:503 565 000
Uživatel 1564223.10.2020 14:12:493 555 000
Uživatel 1564123.10.2020 14:12:153 550 000
Uživatel 1564223.10.2020 14:11:433 525 000
Uživatel 1564123.10.2020 14:11:243 520 000
Uživatel 1564223.10.2020 14:10:593 505 000
Uživatel 1564123.10.2020 14:10:293 500 000
Uživatel 1564223.10.2020 14:09:503 475 000
Uživatel 1564123.10.2020 14:09:253 470 000
Uživatel 1564223.10.2020 14:08:243 455 000
Uživatel 1564123.10.2020 14:08:093 450 000
Uživatel 1564223.10.2020 14:07:113 435 000
Uživatel 1564123.10.2020 14:06:463 430 000
Uživatel 1564223.10.2020 14:05:193 405 000
Uživatel 1564123.10.2020 14:04:353 400 000
Uživatel 1564223.10.2020 14:03:473 375 000
Uživatel 1564123.10.2020 14:03:383 370 000
Uživatel 1564223.10.2020 14:02:433 365 000
Uživatel 1564123.10.2020 14:02:083 360 000
Uživatel 1564223.10.2020 14:01:333 355 000
Uživatel 1564123.10.2020 14:01:033 350 000
Uživatel 1564223.10.2020 14:00:253 345 000
Uživatel 1564123.10.2020 13:59:593 340 000
Uživatel 1564223.10.2020 13:43:033 335 000
Popis:
Prodej pozemků o celkové výměře 12.354m2 v k.ú. Chlumětín, na kterých jsou postaveny dva domy. Jedná se o dům s č.p. 117 a č.p. 53. Nemovitosti se nacházejí v turisticky atraktivní lokalitě kraje Vysočina, vhodné k rekreačním účelům, s možností podnikání i bydlení. Vzdálenost Nového Města na Moravě je 24 km.

Cena dle znaleckého posudku 3,700.000,-Kč!!


Rodinný dům č.p. 117
Samostatně stojící, částečně podsklepený. Dispozičně je dům rozdělen na obytnou část, která je stavebně a provozně propojena se skladem ve východní části stavby. IS: voda z vlastní studny, el., kanalizace do jímky. Ohřev TUV je zajištěn el. bojlerem. Přístup zajištěn v veřejné komunikace.

Dispoziční řešení a užitná plocha:
1.PP (zadní/západní část) - užitná plocha 17,5m2 - sklep, kotelna, uhelna.
1.NP (přední/východní část) - vytápěný sklad s vraty na jižní straně domu, propojený dveřmi s obytnou částí.
1.NP (zadní/západní část) - chodba se vstupem ze severní strany domu. Z chodby je přístupný byt 1+1 s příslušenstvím a sklad. V jihovýchodní části domu je situovaný vstup přes zádveří do mezonetového bytu 4+1 s příslušenstvím.
Celková užitná plocha 1.NP činí 188,6m2
2.NP - užitná plocha 50,4m2 - dva pokoje a koupelna k bytu 4+1.


Rodinný dům č.p. 53
Samostatné stojící, částečně podsklepený, jedno nadzemní podlaží a půdní prostor pod sedlovou střechou s polovalbou. IS: voda z vlastní studny, el., kanalizace do jímky.

Pozn.: zákres stavby rodinného domu č.p. 53 v katastrální mapě neodpovídá skutečnému stavu. Ve skutečnosti je stavba postavena převážně na pozemku jiného vlastníka parc.č. 732/1, k.ú. Chlumětín (vlastník: Česká republika).

Informativní výměry:
Zastavěná plocha cca 250 m2
Obestavěný prostor cca 1100 m3


Dle územního plánu obce Chlumětín leží pozemek parc.č. 366/2 ve stabilizované ploše s funkčním využitím NP - plochy přírodní a pozemky parc.č. St.69, parc.č. St.183, parc.č. 760 a parc.č. 366/43 leží ve stabilizované ploše s funkčním využitím SV - plochy smíšené obytné (venkovské).

Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Movitý majetek tvořící vybavení nemovitých věcí není předmětem prodeje.

Termin konání prohlídek:
I. termín prohlídky: 10.9.2020 v 11:00 hod.
II. termín prohlídky: 1.10.2020 v 11:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Chlumětín č.p. 117, 592 02 Chlumětín. GPS souřadnice: 49.7210639N, 15.9802492E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději dva dny před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka REVITBUILD s.r.o..

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. St. 69 o výměře 142m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 53, rod.dům, část obce Chlumětín,
- pozemek parc. č. St. 183 o výměře 292m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 117, rod.dům, část obce Chlumětín,
- pozemek parc. č. 366/2 o výměře 11.175m2, trvalý travní porost,
- pozemek parc. č. 366/43 o výměře 488m2, zahrada,
- pozemek parc. č. 760 o výměře 257m2, ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 134 pro katastrální území Chlumětín, obec Chlumětín, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Žďár nad Sázavou.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 3056 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze realizovat prodej předmětu prodeje do vlastnictví vítěze aukce.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. 

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne kdy bude vítězi aukce sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele, popř. věřitelského výboru). Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.Vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 dnů od skončení aukce.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]