aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6647

Prodej - Byt 2+1, podlahová plocha 62m2, Školní 469, Kaznějov, Plzeňský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 05.05.2022 10:00:00
Aktuální čas 22.09.2023 20:37:25
Konec 22.06.2022 12:05:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 850 000 Kč
Vyvolávací cena 1 842 000 Kč
Aktuální cena 2 400 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
01.JPG
 
Uživatel 1913922.06.2022 11:58:132 400 000
Uživatel 1773822.06.2022 11:57:282 220 000
Uživatel 1913922.06.2022 11:56:322 200 000
Uživatel 1326322.06.2022 11:55:592 110 000
Uživatel 1913922.06.2022 11:55:052 100 000
Uživatel 1326322.06.2022 11:54:322 010 000
Uživatel 1913922.06.2022 11:53:372 000 000
Uživatel 1326322.06.2022 11:49:091 930 000
Uživatel 1773822.06.2022 11:48:371 920 000
Uživatel 1326322.06.2022 11:47:241 910 000
Uživatel 1913922.06.2022 11:23:591 900 000
Uživatel 1326322.06.2022 10:24:581 850 000
Popis:

Prodej bytu 2+1 o velikosti 62m2, po částečné rekonstrukci, ve 3. patře panelového domu v Kaznějově, ul. Školní. 

Bytová jednotka č. 469/10 má dispozici 2+1, nachází se ve 3. patře (4.NP), bytová jednotka má rekonstruované kuchyňské vybavení a celé bytové jádro - zděné, společná koupelna s wc. Vytápění dálkové centrální vč. ohřevu TUV. Byla provedena výměna oken za plastová v jedné místnosti.

Bližší popis předmětu prodeje je uvedený v Příloze č. 2 - znalecký posudek.pdf

Termin konání prohlídek:
I. termín - 24.5.2022 v 15:00 hod.

II. termín - 14.6.2022 v 12:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese:
Školní 469, 331 51 Kaznějov.  GPS souřadnice: 49.8958667N, 13.3823700E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Předmět prodeje:
- jednotka č. 469/10, byt, zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1266 pro katastrální území Kaznějov, obec Kaznějov, situovaná v budově č.p. 469, 470, 471, 472, jiná stavba, část obce Kaznějov, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 939 pro katastrální území Kaznějov, obec Kaznějov, postavené na pozemku parc.č. St. 700, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 701, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 702, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 713, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaných na listu vlastnictví č. 939 pro katastrální území Kaznějov, obec Kaznějov, vše u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Kralovice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 207/10126 na společných částech budovy výše uvedené, náležejícího k předmětné jednotce, a dále také spoluvlastnického podílu ve výši 207/10126 na pozemku parc.č. St. 700, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 701, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 702, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 713, zastavěná plocha a nádvoří, náležejícího k předmětné jednotce.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci.

 

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

 

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu. 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. 
 
Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem a insolvenčním správcem.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]