aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6888

Prodej bytové jednotky 2+1, ulice Pešinova 6, Brno-Královo Pole, majetek města Brna

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 27.02.2023 10:00:00
Aktuální čas 01.12.2023 14:13:07
Konec 31.03.2023 10:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 4 900 000 Kč
Aktuální cena 4 900 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
IMG_000.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej volné bytové jednotky 2+1 o výměře 52,6m2 č. 2520/2, Pešinova 6, Brno.

Jednotka se sestává z dvou pokojů (12,6 m2 a 22,00 m2), kuchyně (6,9 m2), spíže (1 m2), předsíně (4,9 m2), koupelny (3,4 m2), WC (1 m2). Kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou. Je zde situován plynový kotel. Koupelna a WC, mají zděné bytové jádro. Podlahy v pokojích  parkety, ostatní LINO. K bytu náleží sklepní kóje o ploše 4 m2 umístěna ve umístěna v 1. PP.

Byt je vytápěn etážovým plynovým topením .Kategorie energetické náročnosti G. Průkaz energetické náročnosti budov uložen  v příloze – Příloha č. 5 – PENB.pdf.

Půdorys jednotky je uložen v příloze – Příloha č. 2- Půdorys.pdf

Cihlový dům, v němž se Jednotka nachází, byl vystavěn kolem roku 1951, má 4 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží. V domě je celkem 8 bytových jednotek velikosti 2+1.

Jednotka 2520/2 se nachází v 1. NP bytového domu, objekt je bez výtahu. V objektu je schodiště, kterým jsou komunikačně propojena jednotlivá podlaží a provozně spojen se suterénem. K bytům nenáleží balkony. V 1. PP jsou nebytové prostory, prádelna, sklepy. V domě je východ ze zadní strany domu na sníženou úroveň vedoucí do oploceného dvorku náležejícího k domu a situovaného do klidového zóny vnitrobloku – parku s dětským hřištěm. V r. 2011 proběhla výměna dřevěných oken za plastová.

Dům je umístěn v blízkosti MHD s dobrou občanskou vybaveností. Parkování je možné v přilehlých ulicích v modrých zónách.

V domě je založeno SVJ. Příspěvek do fondu oprav činí 45Kč/m2 plochy Jednotky/měsíc.Stanovy jsou uloženy v příloze - Příloha č.6 -Stanovy SVJ

Jedná se o prodej Jednotky ve vlastnictví statutárního města Brna.

Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Cena dle Znaleckého posudku: 4.900.000,-Kč. Znalecký posudek uložen v příloze - Příloha č.3 -Znalecký posudek.pdf.
 

Termín prohlídky nemovitosti:

1. Termín: 8.3.2023 v 11.00

2. Termín 22.03.2023 v 11.00

Sraz účastníků k prohlídce je na adrese Pešinova 6, Brno. Účast na prohlídce je nutné domlouvat a to nejpozději 48 hodin předem na e-mail: salovska@gaute.cz nebo telefonicky p. Šálovská 732 430 136

 Předmět prodeje:

Bytová jednotka vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v budově č. p. 2520/2, Pešinova 6, Brno, postavené na pozemcích  p. č. 1852, p. č. 1855/7, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech této budovy a pozemcích p. č. 1852 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 256 m², p. č. 1855/7 – zeleň o výměře 68 m², vše k. ú. Královo Pole, obec Brno, okres Brno-město, a to: jednotka č. 2520/2 – byt, s podílem na budově a pozemcích o velikosti 583/4912. („jednotka“).

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy a úhrada kupní ceny:

Vyhlašovatel předkládá k odouhlasení nabídku vítěze aukce ke schválení v příslušných orgánech samosprávy MČ Brno-Královo Pole. Po schválení vítěze aukce je o tomto schválení vítěz aukce informován a zároveň vyzván k podpisu kupní smlouvy a úhradě kupní ceny. Lhůta na podpis Kupní smlouvy a úhradu kupní ceny je 2 měsíce od doručené výzvy vítězi aukce. Za doručení výzvy je považováno zaslání výzvy prostřednictvím emailové zprávy a to na emailovou adresu zadanou účastníkem aukce při registraci v systému www.verejnedrazby.cz.Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet vyhlašovatele.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vyhlašovatel je oprávněn zrušit aukci či odmítnout všechny nabídky.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]