Evid. číslo: A7135

Prodej bytové jednotky 2+1, ulice Pešinova 6, Brno-Královo Pole, majetek města Brna

Aukce Anglická
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 10.01.2024 10:00:00
Aktuální čas 03.03.2024 03:18:04
Konec 20.03.2024 13:00:00
Zbývá 17 dní 9 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 4 300 000 Kč
Aktuální cena 4 300 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 10.01.2024 10:00:00
Konec 20.03.2024 13:00:00
Zbývá 17 dní 9 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 4 300 000 Kč
Aktuální cena 4 300 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

Prodej volné bytové jednotky 2+1 o výměře 52,6m2 č. 2520/2, Pešinova 6, Brno.

Jednotka se sestává z dvou pokojů (12,7 m2 a 22,58 m2), kuchyně (6,9 m2), spíže (1,5 m2), předsíně (4,8 m2), koupelny a WC. Kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou. Je zde situován plynový kotel. Koupelna a WC, mají zděné bytové jádro. Podlahy v pokojích  parkety, ostatní LINO. K bytu náleží sklepní kóje o ploše 4 m2 umístěna ve umístěna v 1. PP.

Byt je vytápěn etážovým plynovým topením .Kategorie energetické náročnosti G. Průkaz energetické náročnosti budov uložen  v příloze – Příloha č. 5 – PENB.pdf.

Půdorys jednotky je uložen v příloze – Příloha č. 2- Půdorys.pdf

Cihlový dům, v němž se Jednotka nachází, byl vystavěn kolem roku 1951, má 4 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží. V domě je celkem 8 bytových jednotek velikosti 2+1.

Jednotka 2520/2 se nachází v 1. NP bytového domu, objekt je bez výtahu. V objektu je schodiště, kterým jsou komunikačně propojena jednotlivá podlaží a provozně spojen se suterénem. K bytům nenáleží balkony. V 1. PP jsou nebytové prostory, prádelna, sklepy. V domě je východ ze zadní strany domu na sníženou úroveň vedoucí do oploceného dvorku náležejícího k domu a situovaného do klidového zóny vnitrobloku – parku s dětským hřištěm. V r. 2011 proběhla výměna dřevěných oken za plastová.

Dům je umístěn v blízkosti MHD s dobrou občanskou vybaveností. Parkování je možné v přilehlých ulicích v modrých zónách.

V domě je založeno SVJ. Příspěvek do fondu oprav činí 45Kč/m2 plochy Jednotky/měsíc.Stanovy jsou uloženy v příloze - Příloha č.6 -Stanovy SVJ

Jedná se o prodej Jednotky ve vlastnictví statutárního města Brna.

Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.


Termín prohlídky nemovitosti:

1. Termín: 28.02.2024 v 11.00

2. Termín: 13.03.2024 v 11.00

Sraz účastníků k prohlídce je na adrese Pešinova 6, Brno. Účast na prohlídce je nutné domlouvat a to nejpozději 48 hodin předem na e-mail: salovska@gaute.cz nebo telefonicky p. Šálovská 732 430 136

 Předmět prodeje:

Bytová jednotka vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v budově č. p. 2520/2, Pešinova 6, Brno, postavené na pozemcích  p. č. 1852, p. č. 1855/7, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech této budovy a pozemcích p. č. 1852 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 256 m², p. č. 1855/7 – zeleň o výměře 68 m², vše k. ú. Královo Pole, obec Brno, okres Brno-město, a to: jednotka č. 2520/2 – byt, s podílem na budově a pozemcích o velikosti 583/4912. („jednotka“).

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy a úhrada kupní ceny:

Vyhlašovatel předkládá k odouhlasení nabídku vítěze aukce ke schválení v příslušných orgánech samosprávy MČ Brno-Královo Pole. Po schválení vítěze aukce je o tomto schválení vítěz aukce informován a zároveň vyzván k podpisu kupní smlouvy a úhradě kupní ceny. Lhůta na podpis Kupní smlouvy a úhradu kupní ceny je 2 měsíce od doručené výzvy vítězi aukce. Za doručení výzvy je považováno zaslání výzvy prostřednictvím emailové zprávy a to na emailovou adresu zadanou účastníkem aukce při registraci v systému www.verejnedrazby.cz.Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet vyhlašovatele.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vyhlašovatel je oprávněn zrušit aukci či odmítnout všechny nabídky.


PRO-22-00046

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce