aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6847

Prodej bytové jednotky 2+1, ulice Purkyňova 1, Brno - Královo Pole, majetek města Brna

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 18.01.2023 10:00:00
Aktuální čas 01.12.2023 14:55:56
Konec 21.02.2023 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 500 000 Kč
Vyvolávací cena 3 850 000 Kč
Aktuální cena 3 850 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_7572.jpg
 
Uživatel 1963621.02.2023 12:53:123 850 000
Popis:

 Prodej volné bytové jednotky 2+1 o výměře 55,4m2 č. 2517/2, Purkyňova 1, Brno.


Popis předmětu prodeje:

Jednotka sestává z dvou pokojů (13,65 m2 a 13,56 m2) , kuchyně (11,87 m2) , předsíně (4,22 m2), koupelny s WC (3,87 m2).  Kuchyň je vybavena kombinovaným sporákem a starší kuchyňskou linkou. Koupelna je společná s WC, má zděné bytové jádro a větrací ventilační okno. K bytu náleží balkon a dvě sklepní kóje (5,98 m2 a 0,88 m2) umístěny v 1. PP. Jednotka se nachází v 1NP, objekt je bez výtahu.

Byt je vytápěn lokálnímy plynovými kamny WAV, které se nachází v kuchyni a v jednom z pokojů, v koupelně je ohřev vody zajištěn plynový ohřívačem.

Kategorie energetické náročnosti G. Průkaz energetické náročnosti budov uložen  v příloze – Příloha č. 3 – PENB.pdf.

Půdorys jednotky je uložen v příloze – Příloha č. 2- Půdorys.pdf

Dům, v němž se Jednotka nachází, byl vystavěn kolem roku 1950, má 3 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží. V domě je celkem 24 bytových jednotek o velikosti 2+1. Objekt je členěn na 4 dvojtrakty se samostatným schodištěm provozně spojené v suterénu. V 1. PP jsou nebytové prostory, prádelna sušárna, sklepy, na severní straně je východ na sníženou úroveň, spojení na okolní terén je pomocí rampy nebo schodiště. Kolem roku 1970 proběhla instalace vody, plynu a kanalizace. V posledních 10 letech proběhla výměna dřevěných oken za plastová, náhrada komínových hlavic a havarijní oprava ležaté kanalizace S ohledem na stavebnětechnický stav budovy je uvažováno o provedení výměny rozvodů vody a kanalizace, rozvodů elektroinstalace a plynu, sanaci zdiva a balkonů, výměna některých střešních tašek s výhledem na výměnu střešní krytiny včetně laťování. Údržba domu je na nízké úrovni.

Dům je umístěn v blízkosti MHD s dobrou občanskou vybaveností.

V domě je založeno SVJ. Příspěvek do fondu oprav činí 50 Kč/m2 plochy Jednotky/měsíc.

Stanovy jsou uloženy v příloze – Příloha č.7 A a 7 B  – Stanovy SVJ.

Dům je umístěn v blízkosti MHD s dobrou občanskou vybaveností. Parkování je možné v přilehlých ulicích v modrých zónách.

Jedná se o prodej Jednotky ve vlastnictví statutárního města Brna.
Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Cena dle Znaleckého posudku: 3.850.000,-Kč. Znalecký posudek uložen v příloze - Příloha č.1 -Znalecký posudek.pdf.
 

Termín prohlídky nemovitosti:

Termín:  15.02.2023 v 11.00 hod

Sraz účastníků k prohlídce je na adrese Purkyňova 1, Brno. Účast na prohlídce je nutné domlouvat a to nejpozději 48 hodin předem na e-mail: salovska@gaute.cz nebo telefonicky p. Šálovská 732 430 136


Předmět prodeje:

Bytová jednotka vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v budově č. p. 1910, 1911, 1912, 2517, Purkyňova 1, 3, 5, 7, Brno, postavené na pozemcích  p. č. 3717/1, p. č. 3719, p. č. 3721, p. č. 3722, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech této budovy a pozemcích p. č. 3717/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136 m², p. č. 3719 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m², p. č. 3721 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 134 m² a p. č. 3722 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 m², vše k. ú. Královo Pole, obec Brno, okres Brno-město, a to: jednotka č. 2517/2 – byt, s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4767/114674 („Jednotka“).

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy a úhrada kupní ceny:

Vyhlašovatel předkládá k odouhlasení nabídku vítěze aukce ke schválení v příslušných orgánech samosprávy MČ Brno-Královo Pole. Po schválení vítěze aukce je o tomto schválení vítěz aukce informován a zároveň vyzván k podpisu kupní smlouvy a úhradě kupní ceny. Lhůta na podpis Kupní smlouvy a úhradu kupní ceny je 2 měsíce od doručené výzvy vítězi aukce. Za doručení výzvy je považováno zaslání výzvy prostřednictvím emailové zprávy a to na emailovou adresu zadanou účastníkem aukce při registraci v systému www.verejnedrazby.cz.

Vzor Kupní smluvy je uložen v příloze – Příloha č.6 – Kupní smlouva.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vyhlašovatel je oprávněn zrušit aukci či odmítnout všechny nabídky.  

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]