Evid. číslo: A6853

Prodej bytové jednotky před rekonstrukcí, s garážovým stáním, dispozice bytu 3+1, 79 m², ul. Jeremenkova, Praha 4 - Podolí

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 25.01.2023 15:00:00
Aktuální čas 20.06.2024 03:43:27
Konec 28.03.2023 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 7 930 000 Kč
Aktuální cena 7 930 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 25.01.2023 15:00:00
Konec 28.03.2023 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 7 930 000 Kč
Aktuální cena 7 930 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Historie příhozů

Uživatel 17514 28.03.2023 12:51 7 930 000 Kč

Popis

Opakovaný prodej bytové jednotky před rekonstrukcí s garážovým stáním, dispozice bytu 3+1, podlahová plocha 79 m², ul. Jeremenkova, Praha 4 - Podolí, Hlavní město Praha

Osobní prohlídka se koná dne 16.03.2023 od 14:00 hod. do 16:00 hod. Sraz zájemců je na adrese: Jeremenkova 410/14, 147 00 Praha 4 - Podolí, GPS: 50.0461514N, 14.4164964E. Na prohlídku je nutné se předem nahlásit na emailové adrese: stejskal@gaute.cz


Jednotka - byt č. 410/16

Byt se nachází v obytném domě s nebytovými prostorami ve 3.NP o velikosti 3 + 1 s příslušenstvím. Podlahové konstrukce jsou pokryty keramickou dlažbou a korkem. Keramické obklady v koupelně, WC a kuchyni provedeny ve standardním provedení. Zařizovací předměty v koupelně, WC combi, standardní vana, umývadlo. Kuchyňská linka s digestoří a plynovým sporákem. Vytápění bytu je vlastním plynovým kotlem s radiátorovými články. TÚV zajištěna taktéž plynovým kotlem. V obývacím pokoji umístěna klimatizace. Okna osazena plastová, dveře do ocelových zárubní hladké a prosklené. Elektroinstalace zavedena ve standardním provedení se světelným a zásuvkovým okruhem. Z obývacího pokoje je výstup na střešní terasu, která patří do společných částí domu. Na terase není dlažba, pouze křemelina.

Byt je určen k celkové rekonstrukci.

Dispozice bytové jednotky: 

Byt obsahuje: vstupní chodbu, komoru, WC, koupelnu, kuchyňský kout a tři pokoje. V posledním období je byt neobývaný. Jeho stav odpovídá době pořízení v roce 1991 a vyžaduje provedení oprav.

Podlahová plocha bytové jednotky na základě znaleckého posudku činí 79,30 m2 

Garážové stání je umístěné v suterénu objektu čp. 410. Jedná se o garážové stání s rozdělenými jednotlivými stáními mezi železobetonovým konstrukčním systémem. Vjezd do garážového stání je zajištěn sekčními vraty s elektropohonem. Vstup do obytných prostor je dveřmi s protipožární úpravou a výtahem.

Kompletní informace je možné najít v příloženém souboru aukce A6853_Znalecký posudek.pdf

Dostupná veškerá občanská vybavenost.

Sítě: bytovým dům je napojen na všechny inženýrské sítě

Adresa: Jeremenkova 410/14, 147 00 Praha 4 - Podolí

GPS: 50.0461514N, 14.4164964E

Osobní prohlídky možné po předchozí domluvě s makléřem

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: MSPH 79 INS 835/2022

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce