aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6407

Prodej bytové jednotky s balkónem, dispozice bytu 2+1, užitná plocha 53,3 m², ul. Alešova, Plzeň, Plzeňský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 18.10.2021 12:00:00
Aktuální čas 30.05.2023 12:32:52
Konec 01.12.2021 14:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 2 685 000 Kč
Aktuální cena 3 105 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_7503.JPG
 
Uživatel 1835201.12.2021 14:18:433 105 000
Uživatel 1845301.12.2021 14:17:583 100 000
Uživatel 1835201.12.2021 14:16:203 055 000
Uživatel 1845301.12.2021 14:15:103 050 000
Uživatel 1835201.12.2021 14:13:033 005 000
Uživatel 1845301.12.2021 14:08:163 000 000
Uživatel 1835201.12.2021 14:07:352 950 000
Uživatel 1845301.12.2021 14:06:482 905 000
Uživatel 1835201.12.2021 14:05:572 900 000
Uživatel 1845301.12.2021 14:04:582 855 000
Uživatel 1835201.12.2021 14:03:322 850 000
Uživatel 1845301.12.2021 14:03:022 805 000
Uživatel 1835201.12.2021 14:02:212 800 000
Uživatel 1732501.12.2021 14:01:532 755 000
Uživatel 1835201.12.2021 14:01:432 740 000
Uživatel 1845301.12.2021 13:58:472 725 000
Uživatel 1835201.12.2021 13:57:572 720 000
Uživatel 1845301.12.2021 13:56:222 710 000
Uživatel 1846401.12.2021 13:50:062 705 000
Uživatel 1732501.12.2021 12:06:252 700 000
Uživatel 1835201.12.2021 12:00:102 690 000
Uživatel 1732501.12.2021 11:55:362 685 000
Popis:
UPOZORNĚNÍ: na pokyn insolvenčního správce aukce prodloužena do 1.12.2021

Prodej bytové jednotky s balkónem, dispozice bytu 2+1, užitná plocha 53,3 m², ul. Alešova, Plzeň, Plzeňský kraj

Bytová jednotka se nachází ve 4.NP z celkových šesti. Její dispozice je 2+1 s jedním balkónem. Vybavení bytu je standardní, byt je v původním stavu, kdy je zachováno umakartové bytové jádro. Dispozičně je byt rozdělen na dva pokoje, balkón, kuchyň, koupelnu, WC a předsíň

Dispozice bytu:

pokoj 1                       13,00 m2

pokoj 2                       22,15 m2       

kuchyně                     9,40 m2

chodba                      4,25 m2

koupelna                   2,00 m2

WC                             0,70 m2

balkón                        1,80 m2

Užitná plocha bytové jednotky činí celkem 53,3 m2

Příslušenstvím bytové jednotky je sklepní kóje o výměře 1,25 m2

Sítě: bytový dům napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je řešeno dálkově

Adresa: Alešova 2400/17, 301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí

GPS: 49.7330517N, 13.3726981E

Osobní prohlídky možné po předchozí domluvě s makléřem

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníků v insolvenčním řízení:   KSPL 20 INS 25684 / 2019

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]