aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3397

Prodej bytu 1+1,panel, balkón, 39 m2, k.ú. Bruntál - město, okres Bruntál - snížení ceny !

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 20.08.2018 11:00:00
Aktuální čas 15.07.2020 07:35:00
Konec 04.02.2019 15:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 350 000 Kč
Aktuální cena 555 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 25 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_0456.JPG
 
Uživatel 1137404.02.2019 15:18:22 555 000
Uživatel 1139204.02.2019 15:17:49 550 000
Uživatel 1137404.02.2019 15:13:15 545 000
Uživatel 1139204.02.2019 15:12:49 540 000
Uživatel 1137404.02.2019 15:08:51 535 000
Uživatel 1139204.02.2019 15:08:00 530 000
Uživatel 1137404.02.2019 15:03:27 525 000
Uživatel 1139204.02.2019 15:02:53 520 000
Uživatel 1137404.02.2019 14:59:44 515 000
Uživatel 1139204.02.2019 14:59:31 510 000
Uživatel 1137404.02.2019 14:58:00 505 000
Uživatel 1139204.02.2019 14:57:42 500 000
Uživatel 1137404.02.2019 14:57:01 490 000
Uživatel 1137504.02.2019 14:56:41 485 000
Uživatel 1137404.02.2019 14:48:36 480 000
Uživatel 1137504.02.2019 14:48:06 475 000
Uživatel 1137404.02.2019 14:46:11 465 000
Uživatel 1139204.02.2019 14:38:51 460 000
Uživatel 1137404.02.2019 14:37:44 455 000
Uživatel 1137504.02.2019 14:13:17 450 000
Uživatel 1127604.02.2019 13:08:31 400 000
Uživatel 1137404.02.2019 13:07:23 395 000
Uživatel 1140204.02.2019 12:54:27 390 000
Uživatel 1137504.02.2019 12:03:00 385 000
Uživatel 1137404.02.2019 12:00:14 370 000
Uživatel 1139804.02.2019 11:16:42 360 000
Uživatel 1137530.01.2019 16:52:11 355 000
Uživatel 1137429.01.2019 11:44:24 350 000
Popis:

Prodej bytu 1+1 s balkonem, 39 m2, ulice K.H.Máchy, obec Bruntál - snížení ceny...

Prodej bytové jednotky 1+1, 38,84 m2 podlahové plochy. Byt je situovaný v 5.NP obytného panelového domu.Byt je odpojen od elektřiny. Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán.

Dispozice: vstupní předsíň,koupelna, WC, kuchyně ( vybavení kuchyně není předmětem zpeněžení), jeden pokoj, balkón, sklepní kóje.
Podrobný popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku zveřejněném v příloze pdf na této straně.
Bytová jednotka, která je předmětem prodeje, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy  je přesně specifikovaná v příloze Předmět prodeje pdf. zveřejněné na této straně.

Na předmět prodeje není uzavřena žádná nájemní smlouva, byt je prázdný.

Prohlídky: dne 28.1.2019 v 15.00 na adrese K.H.Máchy 1772/1, Bruntál. Účast na prohlídce je třeba potvrdit alespoň 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: kunstova@gaute.cz.

Movité věci vč.kuchyňské linky uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Kupující (vítěz aukce) je povinen uzavřít kupní smlouvu do 30-ti dnů od dne skončení aukce. Kupní cenu je povinen zaplatit před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující. 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]