aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5717

Prodej čerpací stanice PHM s ubytovací kapacitou - Malá Morávka - TOP TURISTICKÁ OBLAST JESENÍKŮ - KARLOV POD PRADĚDEM

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 01.02.2021 10:00:00
Aktuální čas 07.05.2021 17:18:24
Konec 1.kola 26.05.2021 17:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A5717
čas předložení návrhů 2.kola do 27.05.2021 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 27.05.2021 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 5 900 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá 19 dni 21 hodin
Požadovaná kauce 260 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC05608.JPG
 
Popis:
POZOR: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BYLO PRODLOUŽENO DO 27.5.2021

Předmětem prodeje je čerpací stanice pohonných hmot nacházející se na okraji obce Malá Morávka, v k.ú. Dolní Moravice, nacházející se v jedné z turisticky nejatraktivnější lokalitě Jeseníků - 4km o Karlova pod Pradědem. Celková výměra pozemků 1.076m2, zastavěná plocha 199m2. Čerpací stanice poskytuje taktéž ubytovací zázemí a je možné její využití i jako turistické ubytovací kapacity.   

POPIS PŘEDMĚTU PRODEJE:

Budova obsluhy s kioskem:
Jedná se o jednopatrový zděný objekt se sedlovou střechou. Objekt je vytápěný tepelným čerpadlem.

Dispoziční řešení:
- 1.NP: prodejna, skladové prostory pro motoristické zboží i pro potraviny, úklidová komora, WC pro personál, WC pro zákazníky, šatna, technická místnost a nedokončená místnost pro občerstvení (bistro) včetně prostoru pro posezení hostů uvnitř objektu. Objekt je dispozičně řešen tak, že do prostoru s občerstvením je samostatný vstup a samostatný vstup je rovněž do prostor s prodejem PHM a motoristického zboží. Zvenčí je umístěn i sklad na PB lahve, které jsou zde v prodeji.

- 2.NP: zde je v hodně pokročilém stadiu rozpracovaná výstavba celkem 3 samostatných pokojů a společného WC a umývárny. Samostatně může být dokončena i kuchyňka, ale je možno zřídit kuchyňský kout i v jednotlivých pokojích. Pokoje mohou poskytovat ubytovací služby celoročně. Přístup do prostoru pro ubytování je zvenčí samostatným schodištěm. Zde je nutno dokončit interiéry ve všech místnostech, dokončit rozvody el. instalace, vody a instalovat potřebné vybavení včetně nábytku.

Stojany:
Oboustranný stojan pro výdej PHM, který je zastřešen. Stojan je víceproduktový, má z obou stran čtyři výdejní pistole. V současné době jsou prodávány pouze dva produkty, a to BA 95 a motorová nafta. Jiné pohonné hmoty nejsou v nabídce.

Další vybavení - myčka, pneu, servis:
Není zde žádná možnost mytí vozidla. Je zde ale možnost dohuštění pneumatik (vzduchem) z nepřenosného kompresorového stojanu. Dále je zde možnost vyčištění interiéru vozidel výkonným vysavačem.

IS:
Kromě povinného vybavení čerpací stanice technologií na zachycení ropných produktů je zde k dispozici elektrický rozvod s napětím 220/380V, přičemž je instalováno samostatné měření pro tepelné čerpadlo, pro technologii související s prodejem PHM, pro obchod a pro bistro.  Jako zdroj vody je vlastní studna a odpadní vody odcházejí do biologické čističky a z ní do nedalekého potoka.

Výstavba ČSPHM byla dokončena v roce 2012 a od té doby byla ČSPHM nepřetržitě provozována ve dvousměnném provozu.

Jedná se o typickou rodinnou čerpací stanici, veškerý provoz zajišťují rodinní příslušníci předešlého majitele. Nepodařilo dokončit samostatné ubytovací prostory, nyní si je ale může dokončit nový vlastník v podobě přesně dle svých představ. Nevýznamné stavební úpravy jsou nutné i na vnitřním prostoru bistra.

Na předmět prodeje není uzavřena žádná nájemní smlouva, ani není tento majetek zatížen jakýmikoliv právy třetích osob.

Termín prohlídky nemovitosti:
I. prohlídka - 9.3.2021 ve 12.00 hod.
II. prohlídka - 30.3.2021 ve 12:00 hod.
Sraz účastníků k prohlídce je na adrese  Dolní Moravice ev. č. 8, 795 01 Dolní Moravice.
GPS souřadnice:  50.0044031N, 17.3149131E.
Účast na prohlídce je nutné potvrdit předem na tel. 739 602 406, p. Charvát!

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A5717, minimální požadovaná cena ve VŘ: 5,900.000,-Kč.

Termíny: Termín složení jistiny: do do 14.4.2021 do 17:00hod., Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 15.4.2021 do 12:00hod., Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 15.4.2021 do 15:00hod.

Kauce: 260.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).


Předmět prodeje tvoří:
A1) Nemovitý majetek
- budova č.e. 8, obč.vybavenost, postavená na parcele č. St. 371
- budova bez čp/če, jiná stavba, postavená na parcele č. St. 372
vše zapsáno na LV č. 314, katastrální území Dolní Moravice, obec Dolní Moravice, okres Bruntál, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Bruntál,
a
zastřešení čerpací stanice PHM, tedy kovová konstrukce nezapsaná v katastru nemovitostí, kryjící prostor nad čerpacím stojanem, postavená na pozemku parc. č. 880/5, katastrální území Dolní Moravice, obec Dolní Moravice, okres Bruntál, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Bruntál,

a

A2) Nemovitý majetek
- parcela č. St. 371 o výměre 132m2, zastavěná plocha a nádvoří,
- parcela č. St. 372 o výměře 67m2, zastavěná plocha a nádvoří,
- parcela č. 880/5 o výměře 498m2, ostatní plocha,
- parcela č. 880/7 o výměře 379m2, ostatní plocha,
vše zapsáno na LV č. 325, katastrální území Dolní Moravice, obec Dolní Moravice, okres Bruntál, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Bruntál.

a

B) Movitý majetek
Technologie (nádrže, propojení se stojany a příslušenství k nádržím PHM, řešící ekologickou a požární bezpečnost)
Vysavač + kompresor na huštění pneu
Výdejní stojan PHM zn. ADAST
Pokladní systém
Nábytek kiosek + kancelář
Tepelné čerpadlo a topný systém s ním spojený
Počítač kancelář
UPS 3x
Zabezpečení + kamery
Lednice prosklené 2x
Mrazák 1x
Chladící vitrína
Klimatizace kiosek
Vodárna na užitkovou vodu
Informační panel se zobrazením cen PHM (totem)
Vše výše uvedené je stav ke 31.8.2020.

a

C) Movitý majetek – zboží na skladě, v regálech a v nádržích na PHM:
Hodnota a stav ke dni předání ČSPHM Kupujícímu - Bude provedena inventarizace veškerého majetku uvedeného v bodě C a tento majetek bude oceněn v ceně pořízení vedené v účetní evidenci Prodávajícího a jeho cena bude uhrazena Kupujícím nad rámec dosažené ceny za skupinu A1), A2), B) před podpisem kupní smlouvy.

Nemovité věci uvedené pod písm. A1), B), C) jsou prodávány z majetku přímého vlastníka společnosti DoMoOil s.r.o. Nemovité věci uvedené pod písm. A2) jsou prodávány z majetku přímého vlastníka Ing. Vladimír Štych.

Kupní cena bude v kupní smlouvě rozdělena na kupní cenu za věci uvedené pod písm. A1) dále na kupní cenu za věci uvedené pod písm. A2), dále na kupní cenu za věci uvedené pod písm. B) a dále na kupní cenu za věci uvedené pod písm. C), přičemž na kupní cenu za věci uvedené pod písm. A1) připadá část celkem dosažené ceny ve výši 60%, na kupní cenu za věci uvedené pod písm. A2) připadá část celkem dosažené ceny ve výši 14%, na kupní cenu za věci uvedené pod písm. B) připadá část celkem dosažené ceny ve výši 26%.

Procento z celkové ceny připadající na skupinu C nelze určit, neboť účetní hodnota těchto věcí bude stanovena až formou inventury provedené ke dni předání ČSPHM kupujícímu. Hodnotu zboží pod písm. C) lze odhadnout na cca 600.000 Kč + DPH a tato cena bude vítězem aukce hrazena nad rámec dosažené ceny v aukci, tj. bude připočtena k celkové dosažené ceně za skupinu A1), A2), B).

Část celkové ceny, připadající na věci movité (tedy za skupiny B a C) je cenou včetně DPH, věci nemovité (ze skupiny A1 a A2) nejsou předmětem DPH.

Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena nejpozději do 60 dnů ode dne oznámení o vítězné nabídce a to do úschovy (advokát, notář popř. jistotní účet v bance) před podpisem kupní smlouvy, tzn. po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Toto oznámení bude vítězi výběrového řízení doručeno nejpozději do 10 dnů ode dne konání 3.(finálního) kola výběrového řízení. 

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (1x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]