aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5720

Prodej dílny s bytovým zázemím s pozemkem o výměře 323m2, užitná plocha: 241 m2, obec Všeruby, Plzeňský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 28.01.2021 13:00:00
Aktuální čas 23.10.2021 22:57:08
Konec 31.03.2021 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 1 670 000 Kč
Aktuální cena 1 670 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 65 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
FOTO 1.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej dílny s bytovým zázemím, užitná plocha: 241 m2, v obci Všeruby, Plzeňský kraj

Prodej nemovitosti – provozní budovy (technická vybavenost) sloužící v současné době jako objekt zámečnické výroby. Součástí budovy jsou dvě obytné místnosti, které jsou dle sdělení znalce, užívány dlužníkem k bydlení.

Obsahem provozní budovy technické vybavenosti jsou dílenské prostory v přízemí, dvě obytné místnosti s koupelnou. Pod touto částí přízemí se nachází jedna prostora sklepa. Část podkroví je přizpůsobeno k zázemí dílenské výroby v přízemí. Nacházejí se zde kanceláře s WC, šatny se soc. zařízením, chodba s jídelním koutem a jídelnou.

Příjezd k nemovitosti je možný po nezpevněné cestě z návsi obce.

Budova je klasifikována jako provozní dle vyhl. Č. 501/2006 Sb.

Budova s pozemkem je součástí areálu rodinného domu č.p. 9 a jeho příslušenství. Prodej spoluvlastnického podílu dlužníka na rodinném domě vč. přilehlých pozemků probíhá v samostatné elektronické aukci: www.verejnedrazby.cz/A5719

Dispozice:

Sklepní prostor – 13,45 m2

Dílny v přízemí – 141,13 m2

Obytné místnosti s koupelnou v přízemí – 34,36 m2

Podkrovní administrativní a soc. zázemí – 52,65 m2

Celkem: 241,59 m2

Celková výměra pozemku parc. č. St. 8/3 – 323 m2

Nemovitost je prodávána bez teechnického vybavení a strojů.

Sítě: elektřina, studna, žumpa

Vytápění/ohřev vody: el. boiler, topení ústřední

Přístup k nemovitosti: vstup na pozemky je zajištěn místní komunikací

Parcelní číslo: St. 8/3, součástí pozemku je stavba bez čp/če; k.ú.: Chrančovice

Adresa: Chrančovice 9, 330 35 Všeruby - Chrančovice, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj, Česko

GPS: 49.8464017N, 13.1550297E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 27.01.2020: 1.670.000 Kč

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 45 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

UPOZORNĚNÍ: V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

UPOZORNĚNÍ: Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

UPOZORNĚNÍ: Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

UPOZORNĚNÍ: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]