aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4609

Prodej id. 1/2 stavebního pozemku s RD v obci Hlinsko

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 23.08.2019 16:00:00
Aktuální čas 01.10.2020 00:20:15
Konec 07.10.2019 16:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 50 000 Kč
Vyvolávací cena 545 900 Kč
Aktuální cena 546 900 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
FOTO (1).jpg
 
Uživatel 1273707.10.2019 15:08:57 546 900
Popis:

Prodej id. 1/2 stavebního pozemku s RD v obci Hlinsko

 

Jedná se o aukci id. 1/2 stavební parcely čk. 958 se stavbou rodinného domu čp. 897, který je dispozičně řešen dvěma byty, včetně součástí a příslušenství, dále pp. čk. 132/5, zapsané v LV č. 435 v k.ú. Hlinsko v Čechách, obec Hlinsko, okres Chrudim

Rodinný dům čp. 897

 Jde o řadový koncový objekt, přízemní, zčásti podsklepen, s půdním prostorem, se dvěma vstupy, obsahuje dvě bytové jednotky, kdy v severní části objektu situován byt 2+KK, s příslušenstvím s přístupem z komunikace, a v jižní části byt 1+2 s příslušenstvím, s přístupem přes dvorek, jeho součástí je původní garáž s průjezdem, nyní upravována. 

Sítě - el.en., veřejný vodovod a kanalizace.

 Dispoziční řešení: 

1.PP – tři sklepy o podlahové ploše 75 m2
1.NP – byt povinného 1+2 s příslušenstvím o podlahové ploše 73.50 m2 (kuchyň 23.00 m2, pokoj 24.00 m2, pokoj 18.00 m2, předsíň 5.00 m2, koupelna s WC 2.50 m2, komora 1.00 m2)          – byt 2+KK s příslušenstvím o podlahové ploše 55.00 m2 (kuchyňský kout 5.00 m2, pokoj 18.50 m2, pokoj 21.50 m2, předsíň 6.00 m2, koupelna s WC 4.00 m2)

Celková podlahová plocha užitná činí 215.00 m2, obytná podlahová plocha činí 128.50 m2.

Technický stav:  Svědčí přes realizovanou modernizaci o předchozí zanedbané údržbě, známky chátrání spočívají mimo provedené práce v dožilé krytině a poškozeném bednění i části trámů, chybí fasáda převážné části, podstandardní topení, podstandardní okna, dveře a podlahy v dalším bytu. 

pp. čk. 132/5:
Výměra: 125 m2
Způsob ochrany:
chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond, pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Adresa: Čelakovského 897, 539 01 Hlinsko, okres Chrudim, Pardubický kraj, Česko

GPS: 49.7625017N, 15.9054981E

Prohlídky: v případě zájmu o prohlídku mě kontaktujte prostřednictvím emailu na adrese: novakova@gaute.cz

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSPA 56 INS 2535/2017

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

 UPOZORNĚNÍ: Nemovitost se nachází v záplavové zóně oblasti 2. stupně.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

UPOZORNĚNÍ: Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce.

UPOZORNĚNÍ: V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

UPOZORNĚNÍ: Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo vlastníka stavby k pozemku / vlastníka pozemku ke stavbě dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 3056 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]