aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4251

Prodej id. ½ RD se dvěma bytovými jednotkami 2+1, zahrada 742 m2, obec Jiříkov, Ústecký kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 11.04.2019 13:20:00
Aktuální čas 04.06.2020 04:04:52
Konec 31.05.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 289 000 Kč
Aktuální cena 289 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 14 450 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
DSC_4644.JPG
 
Uživatel 1192426.05.2019 19:36:41 289 000
Popis:

Prodej id. ½ RD se dvěma bytovými jednotkami 2+1, zahrada 742 m2, obec Jiříkov, Ústecký kraj


Aukce byla na pokyn insolvenčního správce prodloužena do 31.05.2019.


UPOZORNĚNÍ:

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce. V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na RD se zahradou.

Jedná se o prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ zděného dvoupodlažního rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami 2+1, o celkové užitné ploše 132 m2 a se zahradou o ploše 742 m2, v obci Jiříkov, Ústecký kraj. Předmětem prodeje je taktéž zastavěný pozemek pod budovou. Dům je samostatně stojící, přístupný z přistavěné verandy. Okna v celém domě jsou dřevěná, podlahy různorodé, PVC v kuchyni a na WC, schody betonové. Vytápění domu je ústřední na TP.

Dispozice:

1.PP: 3 x sklepní prostor

1.NP: vstupní veranda, chodba, 2 x pokoj, kuchyň, koupelna s vanou

2.NP: 2 x pokoj, kuchyň, WC

Zahrada: skleník, studna

Inženýrské sítě: el. energie, nelze napojit na jiné inženýrské sítě, na zahradě studna s el. čerpadlem

Pozemek má obdélníkový tvar, je oplocený a plně zatravněný, s převážně ovocnými stromy. Zadní hranicí je pozemek i hranicí ČR, sousedí se SRN. Západně lemován místní přístupovou zpevněnou cestou, navazující na okresní komunikaci vedoucí z Rumburku na Neugersdorf. V obci Jiříkov je zabezpečena základní infrastruktura, v blízkosti města Šluknov, Rumburk a Staré Křečany.

Cena dle znaleckého posudku: 340.000 Kč

Adresa: Na Vyhlídce 993/25, 407 53 Jiříkov

GPS: 50.968593, 14.594933

Prohlídky: možné po předchozí domluvě na kozlanska@gaute.cz

Prodej v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSUL 44 INS 35209/2014.

UPOZORNĚNÍ: Dům je užíván spoluvlastníkem.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]