aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4615

Prodej komerční objekt - vinárna, cukrárna, prodejna, užitná plocha 227m2, PZ 347m2, Čeladná, okr.Frýdek-Místek - SLEVA 60%

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 28.08.2019 10:00:00
Aktuální čas 13.08.2020 15:58:59
Konec 31.01.2020 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 250 000 Kč
Vyvolávací cena 1 050 000 Kč
Aktuální cena 1 050 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
1.jpg
 
Uživatel 1399128.01.2020 10:29:411 050 000
Popis:
Aukce byla prodloužena do 31.1.2020.

Opakovaný prodej menšího komerčního objektu, který sloužil jako vinárna, kavárna s cukrárnou a prodejna potravin v turisticky atraktivní lokalitě Beskyd, obci Čeladná. Jedná se o prodej z majetku dlužníka Speak with me s.r.o. Celková užitná plocha budov činí 227m2. Celková plocha pozemků činí 347m2.

Cena byla snížena téměř o 60% oproti původní požadované ceně!!

Objekt je složen ze dvou vzájemně konstrukčně a provozně propojených částí. Objekt je samostatně stojící, podsklepený s jedním nadzemním podlažím.

Dispoziční řešení:
1.PP (část č.p. 663) - kuchyně propojená vstupem s barem, sklad, WC
1.PP (část bez čp/če) - schodiště se vstupem z ulice, prostor vinárny, soc. zázemí muži, soc. zázemí ženy, soc. zázemí personál, prostor baru propojený vstupem do kuchyně
1.NP (část č.p.663) - vstup z ulice, WC muži, WC ženy, prostor kavárny/cukrárny se vstupem na zastřešenou terasu a venkovní rampu na zadní straně objektu (rampa je postavena nad pozemkem jiného vlastníka parc.č. 109/5)
1.NP (část bez čp/če) - vstup z ulice, zastřešený prostor venkovní terasy se vstupem do kavárny, v pravé krajní části (při pohledu z ulice) je schodiště do vinárny v 1.PP

Část č.p. 663 byla postavena a zkolaudována v roce 1992 jako prodejna potravin. V roce 2001 byla přistavěna část bez čp/če, ve které byla částečně zkolaudována podzemní část využívaná jako vinárna se soc.zázemím. V objektu jsou provedeny rozvody vody, plynu, el.nn a kanalizace. Celkový stavebně technický stav objektu je průměrný. Přístup do části č.p. 663 je umožněn rovněž z veřejné komunikace, ale přes pozemek jiného vlastníka parc.č. 109/5.

Zastavěné plochy a výšky podlaží:
1.PP (část č.p. 663) - zázemí vinárny: plocha 22,04m2, konstr.výška 2,45m
1.NP (část č.p.663) - kavárna/cukrárna se zázemím: plocha 28,35m2, konstr.výška 2,8m
1.PP (část bez čp/če) - vinárna se soc.zázemím: plocha 109,26m2, konstr.výška 3,05m
1.NP (část bez čp/če) - kryté terasy: plocha 135,11, konstr. výška 2,7m

Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Movitý majetek tvořící vybavení nemovitých věcí není předmětem prodeje.

Termin konání prohlídek:
17.10.2019 v 10:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Čeladná 663, 739 12 Čeladná. GPS souřadnice: 49.5433731N, 18.3327375E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději dva dny před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka SPEAK WITH ME s.r.o..

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. St. 1758 o výměře 43m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 663, zp.využití obč.vybavenost, v části obce Čeladná,
- pozemek parc.č. St. 2080 o výměře 145m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zp.využití jiná stavba,
- pozemek parc.č. 110/5 o výměře 159m2, ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 3275 pro katastrální území Čeladná, obec Čeladná, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Frýdek-Místek.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]