aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5234

Prodej komerčního objektu, užitná plocha: cca 300m2, pozemky celkem 866m2, obec Doubravice

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 05.03.2020 10:00:00
Aktuální čas 24.10.2020 04:55:26
Konec 05.04.2020 10:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 900 000 Kč
Aktuální cena 1 550 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
FOTO 1.jpg
 
Uživatel 1440405.04.2020 10:30:011 550 000
Uživatel 1444905.04.2020 10:29:441 505 000
Uživatel 1440405.04.2020 10:24:101 500 000
Uživatel 1444905.04.2020 10:23:511 455 000
Uživatel 1440405.04.2020 10:19:191 450 000
Uživatel 1444905.04.2020 10:18:561 405 000
Uživatel 1440405.04.2020 10:18:001 400 000
Uživatel 1444905.04.2020 10:17:371 335 000
Uživatel 1440405.04.2020 10:13:121 330 000
Uživatel 1444905.04.2020 10:12:061 305 000
Uživatel 1440405.04.2020 10:10:521 300 000
Uživatel 1444905.04.2020 10:10:111 255 000
Uživatel 1440405.04.2020 10:09:371 250 000
Uživatel 1444905.04.2020 10:09:001 220 000
Uživatel 1440405.04.2020 10:08:331 215 000
Uživatel 1444905.04.2020 10:06:221 205 000
Uživatel 1440405.04.2020 10:04:101 200 000
Uživatel 1444905.04.2020 10:04:001 150 000
Uživatel 1440405.04.2020 10:02:021 100 000
Uživatel 1444905.04.2020 10:01:421 060 000
Uživatel 1440405.04.2020 09:58:311 050 000
Uživatel 1444905.04.2020 09:58:201 030 000
Uživatel 1440405.04.2020 09:57:361 020 000
Uživatel 1444905.04.2020 09:56:571 010 000
Uživatel 1440402.04.2020 08:32:07 960 000
Uživatel 1444926.03.2020 10:55:59 910 000
Uživatel 1440412.03.2020 09:51:57 905 000
Popis:

Prodej komerčního objektu s přilehlými pozemky, UP:cca 300m2, pozemky celkem 866m2, obec Doubravice, okres Trutnov, Královehradecký kraj

Jedná se o samostatně stojící, přízemní obchod s č.p. 106, který původně sloužil jako místní pekárna. Přístup k pozemku je umožněn přes pozemek parc. č. 622 (ve vlastnictví obce Doubravice). Přístup pro zásobování je umožněn přímým vjezdem z hlavní komunikace pro dva nákladní automobily, ke kterým je vedena boční betonová plošina.

Sítě: elektřina, vodovod, kanalizace a plynovod

Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda obchodu není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Střecha obchodu je opatřena komínem. Okna obchodu jsou dřevěná, dvojitá. Dveře obchodu jsou dřevěné, prosklené a dřevěné plné. K obchodu patří pozemky parc.č. 616/8, o výměře 49 m2, ostatní plocha a pozemek parc.č. 623/4, o výměře 331m2, trvalý travní porost.

Ostatní příslušenství není známo.

Adresa: č.p. 16, 544 51 Doubravice, okres Trutnov, Královehradecký kraj

GPS: 50.4059939N, 15.7633536E

Prohlídky: Možné po předchozí domluvě

Účast na prohlídce je potřeba potvrdit minimálně 24 hodin předem na mail: novakova@gaute.cz.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSHK 45 INS 26570/2016

UPOZORNĚNÍ: Výměra užitné plochy je pouze orientační, celkovou výměru užitné plochy nebylo možné ověřit.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Nemovitost se nachází v záplavové zóně oblasti 1. stupně.

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.“

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 45 (čtyřicetipěti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce“.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]