aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5799

Prodej objektu výroby s bytovou jednotkou 3+kk a orné půdy 1434 m2, obec Velká nad Veličkou, okres Hodonín

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 23.03.2021 13:00:00
Aktuální čas 18.04.2021 01:08:27
Konec 11.05.2021 15:00:00
Zbývá 23 dni 13 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 834 000 Kč
Aktuální cena 834 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 40 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej objektu výroby s bytovou jednotkou 3+kk a orné půdy 1434 m2, obec Velká nad Veličkou, okres Hodonín

1.Předmětem prodeje je samostatně stojící objekt výroby, v přízemí je stolařská dílna, v podkroví byla uskutečněna vestavba bytové jednotky 3+1 se soc. zázemím. Tato vestavba byla řádně zkolaudována.

2.Dále je předmětem prodeje pozemek – orná půda o výměře 1434 m2.

Upozornění: V obci jsou všechny IS, k nemovitostem, které jsou předmětem prodeje nejsou tyto sítě připojeny.

Do objektu č.p. 974 jsou přivedeny přípojky elektřiny, vody a kanalizace přes sousední pozemky, které jsou ve vlastnictví jiné osoby (osoby blízké vlastníka předmětu prodeje). Tyto přípojky jsou zde zřízeny bez sjednaného právního vztahu (věcného břemene), se souhlasem majitelů sousedních pozemků, osoby blízké dlužníkovi. 

K hlavnímu objektu patří i přízemní přístavba, která je fčně propojena s výrobními prostory v přízemí. Celá stavba je posuzována jako budova pro výrobu, byt v podkroví není zapsán jako samostatná bytová jednotka. 

Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán.

Dispozice :

Přízemí : stolařská dílna, provozní prostory

Podkroví : bytová jednotka 3+kk : pokoj, ložnice, obývací pokoj + kuchyně, šatna, WC, koupelna.

Plocha:

celkem : 1734 m2

zastavěná : 300 m2

orná půda : 1434 m2

Přesný popis předmětu prodeje je v příloze Předmět prodeje.pdf, a Znalecký posudek.pdf,  zveřejněné pod popisem v přílohách.


Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Prodávající upozorňuje, že předmět prodeje je užíván a může být užíván i ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem s tím, že řešení této situace je plně v kompetenci kupujícího - vítěze aukce.

Vítěz aukce (kupující) je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne odsouhlasení jím nabídnuté ceny zajištěným věřitelem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem!

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,-Kč).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]