aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5535

Prodej orné půdy, Lesonice u Moravského Krumlova, celkem 31.387 m2

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gavlas Ondřej
Email ondrej.gavlas@gaute.cz
Telefon 541213390
Začátek 08.09.2020 15:30:00
Aktuální čas 24.10.2020 18:59:08
Konec 14.10.2020 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 200 000 Kč
Vyvolávací cena 750 000 Kč
Aktuální cena 760 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 40 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
1 celkový 2.jpg
 
Uživatel 1546514.10.2020 11:52:17 760 000
Popis:

Prodej orné půdy, Lesonice u Moravského Krumlova, celkem 31.387 m2

Průměrná vyvolávací cena prodávaných pozemků činí cca 23,9 Kč/m2.

Jedná se o tři samostatné pozemky v katastrálním území Lesonice u Moravského Krumlova:
Parc. č. 70/49, výměra: 17.989 m2, BPEJ: 20100, GPS: 49°0'18.901"N, 16°18'27.211"E,
parc. č. 360/25, výměra: 10050 m2, BPEJ: 20401, GPS: 49°0'26.502"N, 16°18'37.253"E,
parc. č. 1312/18, výměra: 3348 m2, BPEJ: 20810: BPS: 48°59'42.615"N, 16°19'20.666"E.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele, odměnu hradí prodávající.

Adresa: Lesonice u Moravského Krumlova

Prohlídky: Pozemky jsou volně přístupné.

UPOZORNĚNÍ:
Od 30.11.2016 je na pozemcích je uzavřena pachtovní smlouva s AGRO družstvem Petrovice, doba trvání smlouvy 10 let (smlouvu je potřeba vypovědět 12 měsíců před 1.říjnem kalendářního roku, v němž má dle pachtovní smlouvy trvání pachtovní smlouvy skončit). Výše pachtovného činí 10.627 Kč/rok). Anonymizovaný text pachtovní smlouvy je volně ke stažení u aukce.

UPOZORNĚNÍ:
Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 15 (patnácti) dnů ode od konce aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena do úschovy nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, náklady na advokátní úschovu (cca 2.000 Kč) popřípadě notářskou úschovu (dle notářského sazebníku), hradí kupující.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (2.000 Kč).

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Na předmětných pozemcích je na LV uveden zákaz zcizení. Prodávající se zavázal před podpisem kupní smlouvy doložit souhlas se zcizením předmětných pozemků.
Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku – tato podmínka bude uvedena v kupní smlouvě.

Kupující bude zavázán převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě (10 dní od povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího) s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující – tato podmínka bude uvedena v kupní smlouvě.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]