aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4617

Prodej podílu id.3/4 samost. stojícího RD 6+2, zahrada, k.ú. Janušov, obec Rýmařov

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 29.08.2019 12:00:00
Aktuální čas 01.10.2020 01:03:24
Konec 24.10.2019 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 147 000 Kč
Aktuální cena 147 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 25 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto.jpg
 
Uživatel 1292124.10.2019 09:54:18 147 000
Popis:

Prodej podílu id. 3/4 rodinného domu 6+2, se zahradou, k.ú. Janušov, obec Rýmařov

 

Předmětem prodeje je samostatně stojící , zděný rodinný dům 6+2 se zahradou.

Podrobný popis nemovitosti je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Dispozice :

1.PP – 2  kotelna, uhelna, sklepní prostor - 183 m2

1.NP – 2 kuchyně, 6 obytných místností, chodba, koupelna, 2x WC – 183 m2

Podkroví – schodiště, 1 obytná místnost, půda – 34 m2

Plochy:

Zastavěná -390 m2

Podlahová – 400 m2

Celkem – 729 m2

Prohlídky : dle dohody.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení a v pozůstalostním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem. 

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem a likvidačním správcem pozůstalosti !

Celková kupní cena bude v kupní smlouvě rozdělena na kupní cenu připadající na nemovitosti v IŘ ( 2/3 z celkové kupní ceny) a na kupní cenu připadající na nemovitosti v pozůstalostním řízení (1/3 z celkové kupní ceny).

Upozornění :

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.
 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak ,
vyjma záznamu pro další řízení 112 -ZDŘ-73/2003-801.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]