aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4621

Prodej podílu o velikosti id. 1/5 zahrady o celkové výměře 316 m², Praha 22 - Uhříněves, Hlavní město Praha

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 30.08.2019 11:00:00
Aktuální čas 11.08.2020 11:14:20
Konec 02.10.2019 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 206 600 Kč
Aktuální cena 208 600 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 25 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
katastrální_mapa_karabinoš.jpg
 
Uživatel 1286602.10.2019 13:54:51 208 600
Uživatel 1284801.10.2019 22:42:32 207 600
Popis:
Prodej podílu o velikosti id. 1/5 zahrady o celkové výměře 316 m, Praha 22 - Uhříněves, Hlavní město Praha.

Zahrada je v současné době zanedbaná a je na ní velké množství náletových dřevin. Dle katastrální mapy lze na zahradě vidět zřejmě zahradní domek, který není zapsán v katastru nemovitostí, může se jednat o černou stavbu.

GPS: 50.0245236N, 14.6029572E
Prohlídka možná po domluvě.


Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.


Upozornění :

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.
 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Výsledná cena podléhá schválení insolvenčního správce.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]