aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3830

Prodej podsklepený zděný RD 3+1 sloužící k rekreaci, užitná plocha 183m2, pozemek 239m2, Okna-Polepy, okres Litoměřice, Ústecký

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 24.10.2018 10:00:00
Aktuální čas 19.06.2021 15:13:25
Konec 24.01.2019 15:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 200 000 Kč
Vyvolávací cena 374 850 Kč
Aktuální cena 631 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
13.jpg
 
Uživatel 1132224.01.2019 15:19:42 631 000
Uživatel 1129724.01.2019 15:19:25 630 000
Uživatel 1132224.01.2019 15:13:16 621 000
Uživatel 1129724.01.2019 15:12:54 620 000
Uživatel 1132224.01.2019 15:10:07 611 000
Uživatel 1129724.01.2019 15:09:20 610 000
Uživatel 1132224.01.2019 15:08:41 601 000
Uživatel 1129724.01.2019 15:08:34 600 000
Uživatel 1132224.01.2019 15:07:47 591 000
Uživatel 1129724.01.2019 15:07:26 590 000
Uživatel 1132224.01.2019 15:06:49 581 000
Uživatel 1129724.01.2019 15:05:57 580 000
Uživatel 1132224.01.2019 15:05:17 571 000
Uživatel 1129724.01.2019 15:05:03 570 000
Uživatel 1132224.01.2019 15:04:35 563 000
Uživatel 1132324.01.2019 15:04:13 562 000
Uživatel 1132224.01.2019 15:03:40 561 000
Uživatel 1129724.01.2019 15:03:24 560 000
Uživatel 1132224.01.2019 15:02:39 551 000
Uživatel 1129724.01.2019 15:02:27 550 000
Uživatel 1132224.01.2019 15:01:58 541 000
Uživatel 1129724.01.2019 15:01:34 540 000
Uživatel 1132224.01.2019 15:00:48 531 000
Uživatel 1129724.01.2019 14:59:49 530 000
Uživatel 1132224.01.2019 14:59:14 521 000
Uživatel 1129724.01.2019 14:58:39 520 000
Uživatel 1132224.01.2019 14:57:29 510 000
Uživatel 1128824.01.2019 14:57:10 500 000
Uživatel 1132324.01.2019 14:56:48 490 000
Uživatel 1132224.01.2019 14:56:22 481 000
Uživatel 1129724.01.2019 14:56:12 480 000
Uživatel 1132224.01.2019 14:55:30 471 000
Uživatel 1129724.01.2019 14:55:14 470 000
Uživatel 1132224.01.2019 14:54:06 461 000
Uživatel 1129724.01.2019 14:53:46 460 000
Uživatel 1132224.01.2019 14:52:45 451 000
Uživatel 1129724.01.2019 14:51:23 450 000
Uživatel 1129024.01.2019 14:49:36 445 000
Uživatel 1128824.01.2019 14:46:40 440 000
Uživatel 1129024.01.2019 14:30:34 435 000
Uživatel 1128824.01.2019 14:24:55 432 000
Uživatel 1134624.01.2019 14:24:14 431 000
Uživatel 1128824.01.2019 14:21:56 430 000
Uživatel 1134624.01.2019 14:02:11 414 000
Uživatel 1129024.01.2019 13:59:58 413 000
Uživatel 1134624.01.2019 12:15:46 412 000
Uživatel 1132224.01.2019 12:00:00 411 000
Uživatel 1134624.01.2019 10:45:03 410 000
Uživatel 1132224.01.2019 10:32:41 408 000
Uživatel 1129024.01.2019 10:30:18 407 000
Uživatel 1132223.01.2019 21:41:09 406 000
Uživatel 1128823.01.2019 20:56:58 405 000
Uživatel 1132223.01.2019 12:10:08 401 000
Uživatel 1128823.01.2019 06:29:00 400 000
Uživatel 1132222.01.2019 23:59:33 391 000
Uživatel 1128822.01.2019 06:35:45 390 000
Uživatel 1132321.01.2019 22:08:43 380 000
Uživatel 1128817.01.2019 15:33:11 378 850
Uživatel 1129017.01.2019 09:23:46 377 850
Uživatel 1128815.01.2019 17:29:36 376 850
Uživatel 1129015.01.2019 15:15:14 375 850
Popis:
Aktualizace: Změna termínu II. prohlídky - nový termín prohlídky je nastaven na 19.1.2019 v 10:00hod.

Opakovaná aukce - prodej podsklepený zděný RD 3+1 s 1.NP a využitým podkrovým v k.ú. Okna u Polep, obec Polepy, Ústecký kraj. Cena byla snížena na 29% hodnoty znaleckého posudku.

Předmět prodeje:
- pozemek parc.č. St. 54/2 o výměře 239m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 38, způsob využití rod.rekr, v části obce Okna,
zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 189 pro katastrální území Okna u Polep, obec Polepy, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Litoměřice.

Dům je řadový zděný, s obytným podkrovím. Dům slouží  k rekreaci. Dispozici domu je 3+1. Nemovotost lze užívat k celoročně i k trvalému bydlení. Vedle RD je postavena dřevěná kolna.

IS: voda, elektřina. Přístup z veřejné komunikace.
Vytápění - lokální na tuhá paliva.  s horkovzdušným rozvodem.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Výměry místností:
1.PP: sklep 66m2
1.NP: zádveří 4,5m2, chodba se schodištěm 9,4m2, komora 5,4m2, wc se sprch.koutem 3m2, pokoj 19m2, kuchyně 17,5m2, pokoj 20m2,
Podkroví: předsíň 19,1m2, pokoj 19,2m2.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 3 - Rozdělení ceny dosažené v aukci.

Termín a místo prohlídky nemovitosti:
I. termín: 14.12.2018 v 15:00hod.
II. termín: 19.1.2019 v 10:00hod.
Sraz účastníků k prohlídce je na adrese nemovitosti: Okna 38, 412 01 Polepy - část obce Okna.
GPS souřadnice:  50.5054636N, 14.2401831E
Účast na prohlídce je třeba potvrdit minimálně 24 hodin předem e-mailem na adrese: charvat@gaute.cz.

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci a kuchyňská linka, vyobrazené na fotografiích.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení insolvenčním správcem.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]