aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5264

Prodej pohledávy ve výši 120.000,- Kč s 2% úrokem z prodlení od 7.4.2005

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 14.04.2020 10:00:00
Aktuální čas 04.06.2020 06:54:11
Konec 19.05.2020 11:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 35 000 Kč
Vyvolávací cena 37 260 Kč
Aktuální cena 37 260 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 10 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
peníze foto.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej pohledávek z titulu Rozsudku jménem republiky, vydaném okresním soudem v Kladně ze dne 10.4.2003, zůstavitele Antonína Rychtaříka ve výši 120.000,- Kč s 2% úrokem z prodlení od 7.4.2005 do zaplacení za:
1) Františkem Čechem, nar. 4.6.1949, bytem Libušina 253, Libušín, 2) Tomášem Fenclem, nar. 3.1.1979, bytem Okružní 558, Klášterec nad Ohří
3) Zdeňkem Fridrichem, nar. 18.4.1963, bytem Havlíčkova 168/9, Kyjov

Rozsudek je přiložen níže v přiložených souborech pod popisem aukce.

UPOZORNĚNÍ:
Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky je do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce“.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu Smlouvy o postoupení pohledávky.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.


Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

V souladu s ustanoveními občanského zákoníku neodpovídá Postupitel jakkoli Postupníkovi, neboť Kupní cena byla sjednána s přihlédnutím k tomu, že se jedná o Pohledávku nejistou a nelze zaručit její vymahatelnost a dále, že Postupitel neručí do výše přijaté Kupní ceny s úroky za dobytnost postoupené Pohledávky včetně příslušenství, a to ani za její existenci.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]