aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3828

Prodej pozemek - orná půda, celková výměra pozemku 1.313m2, cena 28Kč/m2, obec Zlechov, okres Uherské Hradiště

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 07.08.2018 15:00:00
Aktuální čas 01.06.2020 10:32:39
Konec 14.12.2018 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 500 Kč
Max. příhoz 25 000 Kč
Vyvolávací cena 36 600 Kč
Aktuální cena 37 100 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 11 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
2.jpg
 
Uživatel 1117814.12.2018 09:10:1537 100
Popis:
Prodej orné půdy o výměře 1.313m2 v obci Zlechov, okres Uherské Hradiště.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. 989 o výměře 1.313 m2, orná půda,
zapsán v katastru nemovitostí na LV č. 1741 pro katastrální území Zlechov, obec Zlechov, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Uherské Hradiště.

Celkový bližší popis předmětu prodeje je uveden v přiloženém znaleckém posudku v příloze této aukce - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka v insolvenčním řízení.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 3 - rozdělení ceny dosažené v aukci.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]