aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3459

Prodej pozemku 3.193 m2 - orná půda, obec Chropyně, okres Kroměříž

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Waugh Jana
Email jana.waugh@gaute.cz
Telefon 730 574 140
Začátek 29.05.2018 12:00:00
Aktuální čas 06.06.2020 01:14:39
Konec 03.07.2018 12:05:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 100 000 Kč
Aktuální cena 370 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 20 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
b1d9d41f-214b-43fe-9404-718be69e4fa7.jpg
 
Uživatel 1028003.07.2018 12:01:51 370 000
Uživatel 1027103.07.2018 12:00:31 360 000
Uživatel 1028003.07.2018 11:59:58 350 000
Uživatel 1027103.07.2018 11:58:25 340 000
Uživatel 1028003.07.2018 11:57:50 330 000
Uživatel 1027103.07.2018 11:57:17 310 000
Uživatel 1028003.07.2018 11:56:21 300 000
Uživatel 1027103.07.2018 11:55:36 280 000
Uživatel 1028003.07.2018 11:54:15 270 000
Uživatel 1027103.07.2018 11:52:15 250 000
Uživatel 1028003.07.2018 11:50:19 240 000
Uživatel 1027103.07.2018 11:45:41 225 000
Uživatel 1028003.07.2018 11:38:31 220 000
Uživatel 1027103.07.2018 11:37:39 205 000
Uživatel 1035503.07.2018 11:34:42 200 000
Uživatel 1027103.07.2018 11:30:07 185 000
Uživatel 1028003.07.2018 11:24:48 180 000
Uživatel 1027103.07.2018 11:19:11 175 000
Uživatel 1028003.07.2018 09:39:02 170 000
Uživatel 801603.07.2018 09:22:05 160 000
Uživatel 1028003.07.2018 09:11:03 150 000
Uživatel 801602.07.2018 11:30:10 145 000
Uživatel 1028002.07.2018 09:38:10 140 000
Uživatel 1035501.07.2018 11:21:50 135 000
Uživatel 1027130.06.2018 13:37:21 130 000
Uživatel 1035530.06.2018 11:19:50 115 000
Uživatel 1027129.06.2018 16:23:31 110 000
Uživatel 1035528.06.2018 11:45:34 105 000
Uživatel 1027126.06.2018 09:00:45 100 000
Popis:

Prodej pozemku 3.193 m2 - orná půda, obec Chropyně, okres Kroměříž

Jedná se o rovinatý pozemek uceleného přibližně obdélníkového tvaru (cca 24 m x 131 m). Na západní a jižní straně pozemek sousedí s přístupovou zpevněnou komunikací na parc.č. 197 - ostatní komunikace ve vlastnictví Města Chropyně.

Ke dni ocenění se jedná o zemědělský pozemek vedený v druhu orná půda. Projednávaná změna územního plánu nepočítá se zastavitelností tohoto pozemku. Pozemek tedy nebude s největší pravděpodobností určen k zástavbě.

Pozemek není napojen na žádné inženýrské sítě (IS). Hlavní řady IS probíhají v ulici Podlesí ve vzdálenosti cca 30m severním směrem od hranice pozemku

Jedná se o pozemek parc.č. 198 o výměře 3139 m2, orná půda zapsán na listu vlastnictví č. 2015 pro katastrální území Chropyně obec Chropyně vše u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Kroměříž

Podrobné informace ve znaleckém posudku pod textem
Konečná cena podléhá odsouhlasení insolvenčního správce a zajištěného věřitele
Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 40 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Další informace týkající se předmětu prodeje
Předmětná nemovitost je zpeněžována (prodávána) v rámci insolvenčního řízení. Zpeněžením (prodejem) předmětné nemovitosti jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají veškerá zástavní práva, která na předmětné nemovitosti váznou (§ 167 odst. 4 insolvenčního zákona), a účinky všech případných exekucí či výkonů rozhodnutí, jimiž je předmětná nemovitost dotčena, pozbývají účinnosti (§285 odst. 1 insolvenčního zákona), to vše bez ohledu na výši realizační kupní ceny.
K předmětné nemovitosti nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatky
Kupní smlouva o koupi předmětné nemovitosti musí obsahovat m.j. ujednání, že:
•    poplatníkem a tedy povinným k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí z titulu nabytí předmětné nemovitosti je kupující.
•    správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]