Evid. číslo: A7008

Prodej pozemků o celkové výměře 786 m2, obec Brno, k.ú.Jehnice

Aukce Anglická
Vyřizuje Lenka Kunstová
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 03.05.2023 12:00:00
Aktuální čas 20.06.2024 04:57:32
Konec 22.06.2023 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 10 000 000 Kč
Vyvolávací cena 5 500 000 Kč
Aktuální cena 5 500 000 Kč
Limitní cena ANO
Požadovaná kauce 250 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti bez povinnosti zveřejnění
Aukce Anglická
Vyřizuje Lenka Kunstová
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 03.05.2023 12:00:00
Konec 22.06.2023 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 10 000 000 Kč
Vyvolávací cena 5 500 000 Kč
Aktuální cena 5 500 000 Kč
Limitní cena ANO
Požadovaná kauce 250 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti bez povinnosti zveřejnění

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

Prodej pozemků o celkové ploše 786 m2, obec Brno, k.ú. Jehnice.

Prodej pozemků o celkové výměře 786 m2, situovaného v obci Brno - Jehnice. Dle údajů z KN se jedná o ostatní plochu.

Prodávané pozemky jsou v městské částí Brno – Jehnice, tato patří k těm nejmenším městským částem Brna. Pozemek je součástí obecní zastavitelné plochy při ulici Plástky a je umístěn jako poslední v řadě možného zastavění. V současné době používaný a udržovaný jako zahrada u RD se samostatným vstupem z obecní komunikace.

Předmět prodeje se skládá ze tří pozemků a to p. č. 520/12 o výměře 723, 0 m2, p. č. 521/5 o výměře 61, 0 m2 a p. č. 521/6 o výměře 2, 0 m2 vše v k. ú. Jehnice, tvořících jeden kompaktní celek o velikosti 786, 0 m2. Krásný výhled na Petrov, Špilberk i Pálavu.

Dle připravovaného územního plánu se pozemek nachází v ploše pro bydlení (B/r1). Výšková úroveň stavby od 3 do 7 m2, koeficient zastavěnosti 0,2, tj. max. velikost domu do cca 160 m2 a přizpůsobení se typem domu okolní zástavbě.

Lokalita je řešena jako dílčí ve schváleném a zkráceném postupu B I. teda jako změna platného ÚP Brna, mimo schvalování hlavního Nového ÚP Brna. ( viz. veřejná informace z OÚPR – Odbor územního plánování a rozvoje – níže v příloze OUPR.pdf).

Všechny inženýrské sítě jsou podél prodávaného pozemku ve zpevněné městské komunikaci (vodovodní i plynový řád, kanalizace splašková a dešťová, elektřina 220 a 380V).

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf, zveřejněné na této straně.

Jedná se o prodej z volného trhu. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Poloha: GPS:  49°16'32.30"N, 16°35'36.87"E

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena nejpozději při podpisu Kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí . (1x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podmínky prodávajícího:

-          věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou prodávány a předávány tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat;

-          kupující bude zavázán převzít věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

-          kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

-          prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

-          kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce