aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A7008

Prodej pozemků o celkové výměře 786 m2, obec Brno, k.ú.Jehnice

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 03.05.2023 12:00:00
Aktuální čas 01.12.2023 14:23:20
Konec 22.06.2023 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 10 000 000 Kč
Vyvolávací cena 5 500 000 Kč
Aktuální cena 5 500 000 Kč
Limitní cena ANO
Požadovaná kauce 250 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
Titulní foto.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej pozemků o celkové ploše 786 m2, obec Brno, k.ú. Jehnice.

Prodej pozemků o celkové výměře 786 m2, situovaného v obci Brno - Jehnice. Dle údajů z KN se jedná o ostatní plochu.

Prodávané pozemky jsou v městské částí Brno – Jehnice, tato patří k těm nejmenším městským částem Brna. Pozemek je součástí obecní zastavitelné plochy při ulici Plástky a je umístěn jako poslední v řadě možného zastavění. V současné době používaný a udržovaný jako zahrada u RD se samostatným vstupem z obecní komunikace.

Předmět prodeje se skládá ze tří pozemků a to p. č. 520/12 o výměře 723, 0 m2, p. č. 521/5 o výměře 61, 0 m2 a p. č. 521/6 o výměře 2, 0 m2 vše v k. ú. Jehnice, tvořících jeden kompaktní celek o velikosti 786, 0 m2. Krásný výhled na Petrov, Špilberk i Pálavu.

Dle připravovaného územního plánu se pozemek nachází v ploše pro bydlení (B/r1). Výšková úroveň stavby od 3 do 7 m2, koeficient zastavěnosti 0,2, tj. max. velikost domu do cca 160 m2 a přizpůsobení se typem domu okolní zástavbě.

Lokalita je řešena jako dílčí ve schváleném a zkráceném postupu B I. teda jako změna platného ÚP Brna, mimo schvalování hlavního Nového ÚP Brna. ( viz. veřejná informace z OÚPR – Odbor územního plánování a rozvoje – níže v příloze OUPR.pdf).

Všechny inženýrské sítě jsou podél prodávaného pozemku ve zpevněné městské komunikaci (vodovodní i plynový řád, kanalizace splašková a dešťová, elektřina 220 a 380V).

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf, zveřejněné na této straně.

Jedná se o prodej z volného trhu. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Poloha: GPS:  49°16'32.30"N, 16°35'36.87"E

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena nejpozději při podpisu Kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí . (1x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podmínky prodávajícího:

-          věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou prodávány a předávány tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat;

-          kupující bude zavázán převzít věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

-          kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

-          prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

-          kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]